Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projects:place-search-2 [2014/09/24 22:40]
enki
projects:place-search-2 [2014/12/15 13:16] (current)
enki
Line 25: Line 25:
   * przynajmniej tyle metrów ile mieliśmy (~120) ​ za +/- cenę jaką płaciliśmy (~4000)   * przynajmniej tyle metrów ile mieliśmy (~120) ​ za +/- cenę jaką płaciliśmy (~4000)
   * lokalizacja blisko metra   * lokalizacja blisko metra
 +  * dostęp 24h/dobę
   * dobra instalacja elektryczna   * dobra instalacja elektryczna
   * standard, czyli ogrzewanie, ciepła woda, węzeł sanitarny   * standard, czyli ogrzewanie, ciepła woda, węzeł sanitarny
Line 31: Line 32:
 Dodatkowe bonusy: Dodatkowe bonusy:
   * wejście niezależne do lokalu   * wejście niezależne do lokalu
 +  * kibel, za którego sprzątanie nie musimy płacić
   * spoko landlord/​lady   * spoko landlord/​lady
   * możliwość wpięcia się w dobre łącze internetowe   * możliwość wpięcia się w dobre łącze internetowe
Line 39: Line 41:
   * Jak stoi sprawa z ogrzewaniem?​   * Jak stoi sprawa z ogrzewaniem?​
   * Jaka jest długość umowy? Czy istnieje możliwość przedłużenia?​   * Jaka jest długość umowy? Czy istnieje możliwość przedłużenia?​
-  * Jak z dostępem 24-godzinnym?​ 
   * Ciepła/​zimna woda   * Ciepła/​zimna woda
   * Rozliczenia za prąd, wodę i ogrzewanie jak wyglądają.   * Rozliczenia za prąd, wodę i ogrzewanie jak wyglądają.
projects/place-search-2.txt · Last modified: 2014/12/15 13:16 by enki