Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

projects:plan9 [2014/04/06 16:54] (current)
tomek created
Line 1: Line 1:
 +====== Plan 9! ======
  
 +Zaczęliśmy stawiać (for shits and giggles) plan9, a konkretnie 9front w HS.
 +
 +===== Co to jest Plan 9? =====
 +
 +Plan 9 to rozproszony,​ eksperymentalny system operacyjny, stworzony przez Bell Labs. Więcej o założeniach np. na [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Plan_9_from_Bell_Labs|Wikipedii]] albo w oryginalnej [[http://​doc.cat-v.org/​plan_9/​4th_edition/​papers/​9|pracy naukowej]].
 +
 +===== Co to jest 9front? =====
 +
 +9front to //fork// Plan 9 from Bell Labs, w dalszym ciągu utrzymywany i rozwijany przez ochotników. Strona projektu: [[https://​code.google.com/​p/​plan9front/​|9front]].
 +
 +===== Co mamy na razie? =====
 +
 +Na sharknado9 (jeszcze nie w DNS), w QEMU stoi eksperymentalny serwer cpu (-smp8 -m 16384) z auth i cwfs, na kernelu pc64. Porty potrzebne do łączenia się z usługą cpu są wystawione do LANu Hackerspace.
 +
 +Niedługo będziemy uruchamiać kolejne serwery cpu bez wirtualizacji,​ ale wymaga to ostrożnego przekonfigurowania sieci.
 +
 +Nie należy ufać nadmiernie w bezpieczeństwo tego serwera.
 +
 +Ponieważ plan9 najprawdopodobniej nie umie ani LDAPa, ani KRB5, po konta trzeba zgłaszać się do użytkowników z grupy adm (…obecnie tkd).
projects/plan9.txt · Last modified: 2014/04/06 16:54 by tomek