Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
projects:ploter [2017/11/09 14:15]
informatic
projects:ploter [2017/11/09 15:41]
informatic
Line 15: Line 15:
 Przyciskiem **Offline/​Pause** przechodzi się do trybu poruszania głowicą. Ponowne naciśnięcie **Offline/​Pause** powoduje powrót do poprzednio ustalonej pozycji początkowej i powrót do domyślnego trybu. Naciśnięcie **Origin** powoduje ustawienie punktu 0x0 maszyny i powrót do domyślnego trybu. Przyciskiem **Offline/​Pause** przechodzi się do trybu poruszania głowicą. Ponowne naciśnięcie **Offline/​Pause** powoduje powrót do poprzednio ustalonej pozycji początkowej i powrót do domyślnego trybu. Naciśnięcie **Origin** powoduje ustawienie punktu 0x0 maszyny i powrót do domyślnego trybu.
  
-W domyślnym trybie przycisk **Origin** powoduje opuszczenie głowicy na materiał. W domyślnym trybie przyciski używane do przesuwania głowicy służą do zmiany parametrów plotera (**Speed**, **Force**). Do folii które mamy HS w większości wystarczy **Force**=100g oraz **Speed**=350mm/​s. Wyższa siła nacisku powoduje przedzieranie się przez podkład.+W domyślnym trybie przycisk **Origin** powoduje opuszczenie głowicy na materiał. W domyślnym trybie przyciski używane do przesuwania głowicy służą do zmiany parametrów plotera (**Speed**, **Force**). Do folii które mamy HS w większości wystarczy **Force**=50g (ale to wszystko zależy od założonego noża) ​oraz **Speed**=350mm/​s. Wyższa siła nacisku powoduje przedzieranie się przez podkład.
  
 Przycisk **Test/​E.M.Stop** powoduje wyplotowanie wzoru testowego. (kwadrat 3x3cm z wpisanym trójkątem) Przycisk **Test/​E.M.Stop** powoduje wyplotowanie wzoru testowego. (kwadrat 3x3cm z wpisanym trójkątem)
projects/ploter.txt · Last modified: 2018/08/12 13:48 by informatic