User Tools

Site Tools


projects:portal-innowacji

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Last revisionBoth sides next revision
projects:portal-innowacji [2011/04/10 13:49] anwajlerprojects:portal-innowacji [2011/05/04 11:24] petros.polonos
Line 3: Line 3:
 === O co chodzi? === === O co chodzi? ===
  
-TODOnapisac 5 zdaniach o co tym wszystkim biega.+  - Stworzyć usługę łączącą polskich seekerów (firmy/instytucje z problemami do rozwiązania) i solverów (ludzi/zespoły zdolne do rozwiązania problemów).  
 +  - Seekerzy ogłaszają definicje problemów, warunki brzegowe rozwiązań i nagrody (głównie finansowe) za ich rozwiązanie.  
 +  - Solverzy zgłaszają rozwiązania, które konkurują o nagrodę.  
 +  - Usługa daje framework techniczny, organizacyjny i prawny.  
 +  - Celzwiększenie przepływów między polskimi seekerami i solverami, bez oddzielania (silosowania) od globalnej populacji. 
 + 
 + --- //[[petros.polonos@gmail.com|Piotr Skulski]] 2011/04/25 10:53// 
 + 
 +=== Uwagi by Petros === 
 + 
 +Projekt jest zawarty koncepcji Ryby, są na niego (potencjalnie) pieniądze. Po konsultacji z mądrymi ludźmi (thx Michau) wygląda, że nasz wkład powinien być na poziomie projektowania user experience, we współpracy z porządnym i odpornym nerwowo generalnym wykonawcą (podobno takie firmy Polsce istnieją). 
 + 
 +Mi się to generalnie podoba.
  
 === Lektura obowiazkowa === === Lektura obowiazkowa ===
Line 16: Line 28:
  
 **Zobowiazanie: KrzysiekW - opracuje w weekend jak dziala OpenIdeo i Foresight Engine** **Zobowiazanie: KrzysiekW - opracuje w weekend jak dziala OpenIdeo i Foresight Engine**
 +W który weekend?  --- //[[petros.polonos@gmail.com|Piotr Skulski]] 2011/05/04 13:24//
  
 === Do dyskusji === === Do dyskusji ===
projects/portal-innowacji.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki