User Tools

Site Tools


projects:portal-innowacji

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
projects:portal-innowacji [2011/04/25 09:08]
petros.polonos
projects:portal-innowacji [2011/04/25 09:12]
petros.polonos
Line 3: Line 3:
 === O co chodzi? === === O co chodzi? ===
  
-1. Stworzyć usługę łączącą polskich seekerów (firmy/instytucje z problemami do rozwiązania) i solverów (ludzi/zespoły zdolne do rozwiązania problemów).  +Stworzyć usługę łączącą polskich seekerów (firmy/instytucje z problemami do rozwiązania) i solverów (ludzi/zespoły zdolne do rozwiązania problemów).  
-2. Seekerzy ogłaszają definicje problemów, warunki brzegowe rozwiązań i nagrody (głównie finansowe) za ich rozwiązanie.  + 
-3. Solverzy zgłaszają rozwiązania, które konkurują o nagrodę.  +Seekerzy ogłaszają definicje problemów, warunki brzegowe rozwiązań i nagrody (głównie finansowe) za ich rozwiązanie.  
-4. Usługa daje framework techniczny, organizacyjny i prawny.  + 
-5. Cel: zwiększenie przepływów między polskimi seekerami i solverami, bez oddzielania (silosowania) od globalnej populacji.+Solverzy zgłaszają rozwiązania, które konkurują o nagrodę.  
 + 
 +Usługa daje framework techniczny, organizacyjny i prawny.  
 + 
 +Cel: zwiększenie przepływów między polskimi seekerami i solverami, bez oddzielania (silosowania) od globalnej populacji. 
  --- //[[petros.polonos@gmail.com|Piotr Skulski]] 2011/04/25 10:53//  --- //[[petros.polonos@gmail.com|Piotr Skulski]] 2011/04/25 10:53//
  
-=== Uwagi  --- //[[petros.polonos@gmail.com|Piotr Skulski]] 2011/04/25 10:53// ===+=== Uwagi by Petros ===
  
 Projekt jest zawarty w koncepcji Ryby, są na niego (potencjalnie) pieniądze. Po konsultacji z mądrymi ludźmi (thx Michau) wygląda, że nasz wkład powinien być na poziomie projektowania user experience, we współpracy z porządnym i odpornym nerwowo generalnym wykonawcą (podobno takie firmy w Polsce istnieją). Projekt jest zawarty w koncepcji Ryby, są na niego (potencjalnie) pieniądze. Po konsultacji z mądrymi ludźmi (thx Michau) wygląda, że nasz wkład powinien być na poziomie projektowania user experience, we współpracy z porządnym i odpornym nerwowo generalnym wykonawcą (podobno takie firmy w Polsce istnieją).
projects/portal-innowacji.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)