User Tools

Site Tools


projects:portal-innowacji

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
projects:portal-innowacji [2011/04/25 09:08] petros.polonosprojects:portal-innowacji [2011/04/25 09:13] petros.polonos
Line 3: Line 3:
 === O co chodzi? === === O co chodzi? ===
  
-1. Stworzyć usługę łączącą polskich seekerów (firmy/instytucje z problemami do rozwiązania) i solverów (ludzi/zespoły zdolne do rozwiązania problemów).  +  - Stworzyć usługę łączącą polskich seekerów (firmy/instytucje z problemami do rozwiązania) i solverów (ludzi/zespoły zdolne do rozwiązania problemów).  
-2. Seekerzy ogłaszają definicje problemów, warunki brzegowe rozwiązań i nagrody (głównie finansowe) za ich rozwiązanie.  +  Seekerzy ogłaszają definicje problemów, warunki brzegowe rozwiązań i nagrody (głównie finansowe) za ich rozwiązanie.  
-3. Solverzy zgłaszają rozwiązania, które konkurują o nagrodę.  +  Solverzy zgłaszają rozwiązania, które konkurują o nagrodę.  
-4. Usługa daje framework techniczny, organizacyjny i prawny.  +  Usługa daje framework techniczny, organizacyjny i prawny.  
-5. Cel: zwiększenie przepływów między polskimi seekerami i solverami, bez oddzielania (silosowania) od globalnej populacji.+  Cel: zwiększenie przepływów między polskimi seekerami i solverami, bez oddzielania (silosowania) od globalnej populacji. 
  --- //[[petros.polonos@gmail.com|Piotr Skulski]] 2011/04/25 10:53//  --- //[[petros.polonos@gmail.com|Piotr Skulski]] 2011/04/25 10:53//
  
projects/portal-innowacji.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki