User Tools

Site Tools


projects:portal-innowacji

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:portal-innowacji [2011/04/25 09:12]
petros.polonos
projects:portal-innowacji [2011/05/04 11:24]
petros.polonos
Line 3: Line 3:
 === O co chodzi? === === O co chodzi? ===
  
-- Stworzyć usługę łączącą polskich seekerów (firmy/instytucje z problemami do rozwiązania) i solverów (ludzi/zespoły zdolne do rozwiązania problemów).  +  - Stworzyć usługę łączącą polskich seekerów (firmy/instytucje z problemami do rozwiązania) i solverów (ludzi/zespoły zdolne do rozwiązania problemów).  
- +  - Seekerzy ogłaszają definicje problemów, warunki brzegowe rozwiązań i nagrody (głównie finansowe) za ich rozwiązanie.  
-- Seekerzy ogłaszają definicje problemów, warunki brzegowe rozwiązań i nagrody (głównie finansowe) za ich rozwiązanie.  +  - Solverzy zgłaszają rozwiązania, które konkurują o nagrodę.  
- +  - Usługa daje framework techniczny, organizacyjny i prawny.  
-- Solverzy zgłaszają rozwiązania, które konkurują o nagrodę.  +  - Cel: zwiększenie przepływów między polskimi seekerami i solverami, bez oddzielania (silosowania) od globalnej populacji.
- +
-- Usługa daje framework techniczny, organizacyjny i prawny.  +
- +
-- Cel: zwiększenie przepływów między polskimi seekerami i solverami, bez oddzielania (silosowania) od globalnej populacji.+
  
  --- //[[petros.polonos@gmail.com|Piotr Skulski]] 2011/04/25 10:53//  --- //[[petros.polonos@gmail.com|Piotr Skulski]] 2011/04/25 10:53//
Line 32: Line 28:
  
 **Zobowiazanie: KrzysiekW - opracuje w weekend jak dziala OpenIdeo i Foresight Engine** **Zobowiazanie: KrzysiekW - opracuje w weekend jak dziala OpenIdeo i Foresight Engine**
 +W który weekend?  --- //[[petros.polonos@gmail.com|Piotr Skulski]] 2011/05/04 13:24//
  
 === Do dyskusji === === Do dyskusji ===
projects/portal-innowacji.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)