User Tools

Site Tools


projects:portal-innowacji

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
projects:portal-innowacji [2011/04/10 13:56] anwajlerprojects:portal-innowacji [2014/04/02 06:57] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 3: Line 3:
 === O co chodzi? === === O co chodzi? ===
  
-TODOnapisac 5 zdaniach o co tym wszystkim biega.+  - Stworzyć usługę łączącą polskich seekerów (firmy/instytucje z problemami do rozwiązania) i solverów (ludzi/zespoły zdolne do rozwiązania problemów).  
 +  - Seekerzy ogłaszają definicje problemów, warunki brzegowe rozwiązań i nagrody (głównie finansowe) za ich rozwiązanie.  
 +  - Solverzy zgłaszają rozwiązania, które konkurują o nagrodę.  
 +  - Usługa daje framework techniczny, organizacyjny i prawny.  
 +  - Celzwiększenie przepływów między polskimi seekerami i solverami, bez oddzielania (silosowania) od globalnej populacji. 
 + 
 + --- //[[petros.polonos@gmail.com|Piotr Skulski]] 2011/04/25 10:53// 
 + 
 +=== Uwagi by Petros === 
 + 
 +Projekt jest zawarty koncepcji Ryby, są na niego (potencjalnie) pieniądze. Po konsultacji z mądrymi ludźmi (thx Michau) wygląda, że nasz wkład powinien być na poziomie projektowania user experience, we współpracy z porządnym i odpornym nerwowo generalnym wykonawcą (podobno takie firmy Polsce istnieją). 
 + 
 +Mi się to generalnie podoba.
  
 === Lektura obowiazkowa === === Lektura obowiazkowa ===
Line 16: Line 28:
  
 **Zobowiazanie: KrzysiekW - opracuje w weekend jak dziala OpenIdeo i Foresight Engine** **Zobowiazanie: KrzysiekW - opracuje w weekend jak dziala OpenIdeo i Foresight Engine**
 +W który weekend?  --- //[[petros.polonos@gmail.com|Piotr Skulski]] 2011/05/04 13:24//
  
 === Do dyskusji === === Do dyskusji ===
Line 53: Line 66:
    * 3    * 3
 </doodle> </doodle>
- 
-Ad. 2: Hackerspace sam w sobie jest tylko miejscem, nie jestem przekonany czy powinien cokolwiek "firmowac" w takim znaczeniu. Co innego ludzie, ktorzy w nim dzialaja.  --- //[[lukasz@anwajler.com|anwajler]] 2011/04/10 15:53// 
- 
projects/portal-innowacji.1302443784.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki