User Tools

Site Tools


projects:portal-innowacji

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:portal-innowacji [2011/04/25 09:08]
petros.polonos
projects:portal-innowacji [2014/04/02 06:57] (current)
Line 3: Line 3:
 === O co chodzi? === === O co chodzi? ===
  
-1. Stworzyć usługę łączącą polskich seekerów (firmy/instytucje z problemami do rozwiązania) i solverów (ludzi/zespoły zdolne do rozwiązania problemów).  +  - Stworzyć usługę łączącą polskich seekerów (firmy/instytucje z problemami do rozwiązania) i solverów (ludzi/zespoły zdolne do rozwiązania problemów).  
-2. Seekerzy ogłaszają definicje problemów, warunki brzegowe rozwiązań i nagrody (głównie finansowe) za ich rozwiązanie.  +  Seekerzy ogłaszają definicje problemów, warunki brzegowe rozwiązań i nagrody (głównie finansowe) za ich rozwiązanie.  
-3. Solverzy zgłaszają rozwiązania, które konkurują o nagrodę.  +  Solverzy zgłaszają rozwiązania, które konkurują o nagrodę.  
-4. Usługa daje framework techniczny, organizacyjny i prawny.  +  Usługa daje framework techniczny, organizacyjny i prawny.  
-5. Cel: zwiększenie przepływów między polskimi seekerami i solverami, bez oddzielania (silosowania) od globalnej populacji.+  Cel: zwiększenie przepływów między polskimi seekerami i solverami, bez oddzielania (silosowania) od globalnej populacji. 
  --- //[[petros.polonos@gmail.com|Piotr Skulski]] 2011/04/25 10:53//  --- //[[petros.polonos@gmail.com|Piotr Skulski]] 2011/04/25 10:53//
  
-=== Uwagi  --- //[[petros.polonos@gmail.com|Piotr Skulski]] 2011/04/25 10:53// ===+=== Uwagi by Petros ===
  
 Projekt jest zawarty w koncepcji Ryby, są na niego (potencjalnie) pieniądze. Po konsultacji z mądrymi ludźmi (thx Michau) wygląda, że nasz wkład powinien być na poziomie projektowania user experience, we współpracy z porządnym i odpornym nerwowo generalnym wykonawcą (podobno takie firmy w Polsce istnieją). Projekt jest zawarty w koncepcji Ryby, są na niego (potencjalnie) pieniądze. Po konsultacji z mądrymi ludźmi (thx Michau) wygląda, że nasz wkład powinien być na poziomie projektowania user experience, we współpracy z porządnym i odpornym nerwowo generalnym wykonawcą (podobno takie firmy w Polsce istnieją).
Line 27: Line 28:
  
 **Zobowiazanie: KrzysiekW - opracuje w weekend jak dziala OpenIdeo i Foresight Engine** **Zobowiazanie: KrzysiekW - opracuje w weekend jak dziala OpenIdeo i Foresight Engine**
 +W który weekend?  --- //[[petros.polonos@gmail.com|Piotr Skulski]] 2011/05/04 13:24//
  
 === Do dyskusji === === Do dyskusji ===
projects/portal-innowacji.1303722486.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)