User Tools

Site Tools


projects:promo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
projects:promo [2011/01/04 22:06]
spinery
projects:promo [2011/10/01 13:12]
sirmacik [Lista propozycji promocyjnych]
Line 1: Line 1:
 ====== promo ====== ====== promo ======
  
-centrum kopernika+==== Lista propozycji promocyjnych ====
  
-informatyka UW+  * blogpost dla Caladana 
 +  * barcamp hackerspace'owy 
 +  * plakat
  
-chemia UW+=== plakat ===
  
-wydziały na kampusie UW+== final ==
  
-ASP+{{:projects:haxplakat_zlozony_na_ftl.gif?300|}} 
 + 
 +== szkice == 
 + 
 +Postępy prac nad plakatem by spin: 
 + 
 +{{:projects:hax.jpg?100|}} 
 +{{:projects:haxplakat.jpg?100|}} 
 + 
 +== gdzie powiesić? == 
 + 
 +  * centrum kopernika 
 +  * informatyka UW 
 +  * chemia UW 
 +  * wydziały na kampusie UW 
 +  * ASP 
 +  * SGGW? 
 +  * [[http://wit.edu.pl|WSISIZ]] 
 + 
 +|**GDZIE?**|**KTO?**|**ILE?**| 
 +|PJWSTK|//[[lukasz@anwajler.com|anwajler]] 2011/03/05 18:59//|3| 
 +|Centrum Szpitalna, NetWtorek, różne konferencje, spotkania | michau| 8 | 
 +|WSISIZ|[[people:sirmacik:start|sirmacik]] |3? | 
 +| | | | 
 +| | | | 
 +| | | | 
 +| |RAZEM|14|
  
-SGGW? 
projects/promo.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)