Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

projects:promo [2011/10/01 13:12]
sirmacik [Lista propozycji promocyjnych]
projects:promo [2014/04/02 06:57]
Line 1: Line 1:
-====== promo ====== 
- 
-==== Lista propozycji promocyjnych ==== 
- 
-  * blogpost dla Caladana 
-  * barcamp hackerspace'​owy 
-  * plakat 
- 
-=== plakat === 
- 
-== final == 
- 
-{{:​projects:​haxplakat_zlozony_na_ftl.gif?​300|}} 
- 
-== szkice == 
- 
-Postępy prac nad plakatem by spin: 
- 
-{{:​projects:​hax.jpg?​100|}} 
-{{:​projects:​haxplakat.jpg?​100|}} 
- 
-== gdzie powiesić? == 
- 
-  * centrum kopernika 
-  * informatyka UW 
-  * chemia UW 
-  * wydziały na kampusie UW 
-  * ASP 
-  * SGGW? 
-  * [[http://​wit.edu.pl|WSISIZ]] 
- 
-|**GDZIE?​**|**KTO?​**|**ILE?​**| 
-|PJWSTK|//​[[lukasz@anwajler.com|anwajler]] 2011/03/05 18:59//|3| 
-|Centrum Szpitalna, NetWtorek, różne konferencje,​ spotkania | michau| 8 | 
-|WSISIZ|[[people:​sirmacik:​start|sirmacik]] |3? | 
-| | | | 
-| | | | 
-| | | | 
-| |RAZEM|14| 
  
projects/promo.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)