User Tools

Site Tools


projects:promo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

projects:promo [2011/10/01 13:13]
sirmacik [Lista propozycji promocyjnych]
projects:promo [2014/04/02 06:57]
Line 1: Line 1:
-====== promo ====== 
- 
-==== Lista propozycji promocyjnych ==== 
- 
-  * blogpost dla Caladana 
-  * barcamp hackerspace'owy 
-  * plakat 
-  * newsy na OSnews/Antyweb/Spidersweb itp.  
- 
-=== plakat === 
- 
-== final == 
- 
-{{:projects:haxplakat_zlozony_na_ftl.gif?300|}} 
- 
-== szkice == 
- 
-Postępy prac nad plakatem by spin: 
- 
-{{:projects:hax.jpg?100|}} 
-{{:projects:haxplakat.jpg?100|}} 
- 
-== gdzie powiesić? == 
- 
-  * centrum kopernika 
-  * informatyka UW 
-  * chemia UW 
-  * wydziały na kampusie UW 
-  * ASP 
-  * SGGW? 
-  * [[http://wit.edu.pl|WSISIZ]] 
- 
-|**GDZIE?**|**KTO?**|**ILE?**| 
-|PJWSTK|//[[lukasz@anwajler.com|anwajler]] 2011/03/05 18:59//|3| 
-|Centrum Szpitalna, NetWtorek, różne konferencje, spotkania | michau| 8 | 
-|WSISIZ|[[people:sirmacik:start|sirmacik]] |3? | 
-| | | | 
-| | | | 
-| | | | 
-| |RAZEM|14| 
  
projects/promo.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)