Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
projects:promo [2011/01/04 22:04]
ursereg created
projects:promo [2014/04/02 06:57] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== promo ====== ====== promo ======
 +
 +==== Lista propozycji promocyjnych ====
 +
 +  * blogpost dla Caladana
 +  * barcamp hackerspace'​owy
 +  * plakat
 +  * newsy na OSnews/​Antyweb/​Spidersweb itp. 
 +
 +=== plakat ===
 +
 +== final ==
 +
 +{{:​projects:​haxplakat_zlozony_na_ftl.gif?​300|}}
 +
 +== szkice ==
 +
 +Postępy prac nad plakatem by spin:
 +
 +{{:​projects:​hax.jpg?​100|}}
 +{{:​projects:​haxplakat.jpg?​100|}}
 +
 +== gdzie powiesić? ==
 +
 +  * centrum kopernika
 +  * informatyka UW
 +  * chemia UW
 +  * wydziały na kampusie UW
 +  * ASP
 +  * SGGW?
 +  * [[http://​wit.edu.pl|WSISIZ]]
 +
 +|**GDZIE?​**|**KTO?​**|**ILE?​**|
 +|PJWSTK|//​[[lukasz@anwajler.com|anwajler]] 2011/03/05 18:59//|3|
 +|Centrum Szpitalna, NetWtorek, różne konferencje,​ spotkania | michau| 8 |
 +|WSISIZ|[[people:​sirmacik:​start|sirmacik]] |3? |
 +| | | |
 +| | | |
 +| | | |
 +| |RAZEM|14|
 +
projects/promo.1294178679.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)