Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:promo [2011/01/04 22:06]
spinery
projects:promo [2014/04/02 06:57] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== promo ====== ====== promo ======
  
-centrum kopernika+==== Lista propozycji promocyjnych ====
  
-informatyka UW+  * blogpost dla Caladana 
 +  * barcamp hackerspace'​owy 
 +  * plakat 
 +  * newsy na OSnews/​Antyweb/​Spidersweb itp. 
  
-chemia UW+=== plakat ===
  
-wydziały na kampusie UW+== final ==
  
-ASP+{{:​projects:​haxplakat_zlozony_na_ftl.gif?​300|}} 
 + 
 +== szkice == 
 + 
 +Postępy prac nad plakatem by spin: 
 + 
 +{{:​projects:​hax.jpg?​100|}} 
 +{{:​projects:​haxplakat.jpg?​100|}} 
 + 
 +== gdzie powiesić? == 
 + 
 +  * centrum kopernika 
 +  * informatyka UW 
 +  * chemia UW 
 +  * wydziały na kampusie UW 
 +  * ASP 
 +  * SGGW? 
 +  * [[http://​wit.edu.pl|WSISIZ]] 
 + 
 +|**GDZIE?​**|**KTO?​**|**ILE?​**| 
 +|PJWSTK|//​[[lukasz@anwajler.com|anwajler]] 2011/03/05 18:​59//​|3| 
 +|Centrum Szpitalna, NetWtorek, różne konferencje,​ spotkania | michau| 8 | 
 +|WSISIZ|[[people:​sirmacik:​start|sirmacik]] |3? | 
 +| | | | 
 +| | | | 
 +| | | | 
 +| |RAZEM|14|
  
-SGGW? 
projects/promo.1294178763.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)