User Tools

Site Tools


projects:promo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:promo [2011/01/04 22:06]
spinery
projects:promo [2014/04/02 06:57] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== promo ====== ====== promo ======
  
-centrum kopernika+==== Lista propozycji promocyjnych ====
  
-informatyka UW+  * blogpost dla Caladana 
 +  * barcamp hackerspace'owy 
 +  * plakat 
 +  * newsy na OSnews/Antyweb/Spidersweb itp. 
  
-chemia UW+=== plakat ===
  
-wydziały na kampusie UW+== final ==
  
-ASP+{{:projects:haxplakat_zlozony_na_ftl.gif?300|}} 
 + 
 +== szkice == 
 + 
 +Postępy prac nad plakatem by spin: 
 + 
 +{{:projects:hax.jpg?100|}} 
 +{{:projects:haxplakat.jpg?100|}} 
 + 
 +== gdzie powiesić? == 
 + 
 +  * centrum kopernika 
 +  * informatyka UW 
 +  * chemia UW 
 +  * wydziały na kampusie UW 
 +  * ASP 
 +  * SGGW? 
 +  * [[http://wit.edu.pl|WSISIZ]] 
 + 
 +|**GDZIE?**|**KTO?**|**ILE?**| 
 +|PJWSTK|//[[lukasz@anwajler.com|anwajler]] 2011/03/05 18:59//|3| 
 +|Centrum Szpitalna, NetWtorek, różne konferencje, spotkania | michau| 8 | 
 +|WSISIZ|[[people:sirmacik:start|sirmacik]] |3? | 
 +| | | | 
 +| | | | 
 +| | | | 
 +| |RAZEM|14|
  
-SGGW? 
projects/promo.1294178763.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)