Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:promo [2011/01/21 19:14]
ursereg
projects:promo [2014/04/02 06:57] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== promo ====== ====== promo ======
  
 +==== Lista propozycji promocyjnych ====
  
-===== plakat ​===== +  * blogpost dla Caladana 
-==== szkice ​====+  * barcamp hackerspace'​owy 
 +  * plakat 
 +  * newsy na OSnews/​Antyweb/​Spidersweb itp.  
 + 
 +=== plakat === 
 + 
 +== final == 
 + 
 +{{:​projects:​haxplakat_zlozony_na_ftl.gif?​300|}} 
 + 
 +== szkice ​==
  
 Postępy prac nad plakatem by spin: Postępy prac nad plakatem by spin:
  
-{{:​projects:​hax.jpg?​200|}} +{{:​projects:​hax.jpg?​100|}} 
-{{:​projects:​haxplakat.jpg?​200|}}+{{:​projects:​haxplakat.jpg?​100|}}
  
-==== gdzie powiesić? ​====+== gdzie powiesić? ==
  
   * centrum kopernika   * centrum kopernika
Line 18: Line 29:
   * ASP   * ASP
   * SGGW?   * SGGW?
-  * PJWSTK ​-- anwajler+  * [[http://​wit.edu.pl|WSISIZ]] 
 + 
 +|**GDZIE?​**|**KTO?​**|**ILE?​**| 
 +|PJWSTK|//​[[lukasz@anwajler.com|anwajler]] 2011/03/05 18:​59//​|3| 
 +|Centrum Szpitalna, NetWtorek, różne konferencje,​ spotkania | michau| 8 | 
 +|WSISIZ|[[people:​sirmacik:​start|sirmacik]] |3? | 
 +| | | | 
 +| | | | 
 +| | | | 
 +| |RAZEM|14| 
projects/promo.1295637261.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)