Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:promo [2011/03/06 08:09]
michau [gdzie powiesić?]
projects:promo [2014/04/02 06:57] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== promo ====== ====== promo ======
  
 +==== Lista propozycji promocyjnych ====
  
-===== plakat ​===== +  * blogpost dla Caladana 
-==== szkice ​====+  * barcamp hackerspace'​owy 
 +  * plakat 
 +  * newsy na OSnews/​Antyweb/​Spidersweb itp.  
 + 
 +=== plakat === 
 + 
 +== final == 
 + 
 +{{:​projects:​haxplakat_zlozony_na_ftl.gif?​300|}} 
 + 
 +== szkice ​==
  
 Postępy prac nad plakatem by spin: Postępy prac nad plakatem by spin:
  
-{{:​projects:​hax.jpg?​200|}} +{{:​projects:​hax.jpg?​100|}} 
-{{:​projects:​haxplakat.jpg?​200|}}+{{:​projects:​haxplakat.jpg?​100|}}
  
-==== gdzie powiesić? ​====+== gdzie powiesić? ==
  
   * centrum kopernika   * centrum kopernika
Line 18: Line 29:
   * ASP   * ASP
   * SGGW?   * SGGW?
 +  * [[http://​wit.edu.pl|WSISIZ]]
  
 |**GDZIE?​**|**KTO?​**|**ILE?​**| |**GDZIE?​**|**KTO?​**|**ILE?​**|
 |PJWSTK|//​[[lukasz@anwajler.com|anwajler]] 2011/03/05 18:59//|3| |PJWSTK|//​[[lukasz@anwajler.com|anwajler]] 2011/03/05 18:59//|3|
 |Centrum Szpitalna, NetWtorek, różne konferencje,​ spotkania | michau| 8 | |Centrum Szpitalna, NetWtorek, różne konferencje,​ spotkania | michau| 8 |
 +|WSISIZ|[[people:​sirmacik:​start|sirmacik]] |3? |
 | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | | | | |
-| | | | +| |RAZEM|14
-| |RAZEM|11|+
projects/promo.1299398970.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)