Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:przypinki [2014/04/11 20:34]
rysiek rysiek: 5x warsaw hackerspace biała, 5x warsaw hackerspace czarna
— (current)
Line 1: Line 1:
-=== Przypinki HS-WAW === 
- 
-Otóż, w zeszłym roku w podobnej porze mieliśmy naszywki, w tym pora na przypinki. Takie do toreb. ​ 
- 
-[[http://​www.plytowy.pl/​galerie/​h/​happysad-przypinka-z-log_23.jpg | takie o.]] 
- 
-Myślę, że zamówimy co najmniej 200 sztuk, wielkość 25-28mm, cena powinna wynieść około 80-90 groszy za jedną. Jak zwykle, biorę je na siebie, a potem wydaję w zamian za cebulany. 
- 
-Przykładowe wzory (zgłaszajcie dodatkowe w uwagach): 
- 
- 
-^ Osoba ^ {{:​projects:​przypinki:​hswaw_wht.png?​direct&​100|}} ^ {{:​projects:​przypinki:​hswaw_blk.png?​direct&​100|}} ^ {{:​projects:​przypinki:​znak_drog_b.png?​direct&​100|}} ^ {{:​projects:​przypinki:​znak_drog_cz.png?​direct&​100|}} ^ {{:​projects:​przypinki:​syrenkab.png?​direct&​100|}} ^ {{:​projects:​przypinki:​syrenka.png?​direct&​100|}} ^ 
-|            | MEMSY białe | MEMSY czarne | (nie)drogówka biała | (nie)drogówka czarna | syrenka biała | syrenka czarna | 
-| Aleksander |             | 5            |                |                 ​| ​              | 5              | 
-| pablo      | 2           | 3            | 2              | 2               | -             | 5              | 
-| sirmacik ​  | 5           | 5            | -              | -               | 5             | 5              | 
-| chastell ​  ​| ​            ​| ​             | 5              |                 | 5             ​| ​               | 
-| enki       ​| ​            ​| ​             | 35             | 35              |               ​| ​               | 
-| informatic |             ​| ​             | 2              | 2               | 3             | 3              | 
-| nf         | 1           | 1            | 1              | 1               ​| ​              | 
-| mavrud ​    | 2           | 2            | 2              | 2               | 2             | 2 | 
-| Łukasz Zacharski ​    | 1           | 1            | 1              | 1               | 1             | 1 | 
-| Marcin Krasowski ​    | 4           | 4            | 4              | 4               | 4             | 4 | 
-| viroos ​    ​| ​            ​| ​             | 2              | 2               | 2             | 2 | 
-| gepet      | 2           | 2            | 2              | 2               | 2             | 2 | 
-| emeryth ​     |            |             | 5              | 5               ​| ​             |  | 
-| rysiek ​     |            |             | 5              | 5               ​| ​             |  | 
- 
-Zapisy trwają do niedzieli 13go, w poniedziałek zamawiam! 
  
projects/przypinki.1397248467.txt.gz · Last modified: 2014/04/11 20:34 by rysiek