Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
projects:qroof [2012/05/01 13:54]
b_rt dodane propozycje adresu docelowego kodu, miejsca wykonania
projects:qroof [2012/05/23 23:15]
95.49.77.206 zmiana skróconego linku (i kodu QR) na taki bez https
Line 11: Line 11:
 {{:​projects:​hspace_qr.png|}} {{:​projects:​hspace_qr.png|}}
  
-opt: skrócony link, np: http://​j.mp/​Hf4U5V ​dla zwiększenia czytelności efektu końcowego -> http://​qrcode.kaywa.com/​img.php?​s=8&​d=http%3A%2F%2Fj.mp%2FHf4U5V+opt: skrócony link, np: http://​j.mp/​Khv0TX ​dla zwiększenia czytelności efektu końcowego -> http://​qrcode.kaywa.com/​img.php?​s=8&​d=http%3A%2F%2Fj.mp%2FKhv0TX
projects/qroof.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)