Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
projects:qroof [2012/05/01 13:54]
b_rt dodane propozycje adresu docelowego kodu, miejsca wykonania
projects:qroof [2012/05/24 07:19]
95.49.77.206 Dodana sekcja DaProof
Line 11: Line 11:
 {{:​projects:​hspace_qr.png|}} {{:​projects:​hspace_qr.png|}}
  
-opt: skrócony link, np: http://​j.mp/​Hf4U5V ​dla zwiększenia czytelności efektu końcowego -> http://​qrcode.kaywa.com/​img.php?​s=8&​d=http%3A%2F%2Fj.mp%2FHf4U5V+opt: skrócony link, np: http://​j.mp/​Khv0TX ​dla zwiększenia czytelności efektu końcowego -> http://​qrcode.kaywa.com/​img.php?​s=8&​d=http%3A%2F%2Fj.mp%2FKhv0TX 
 + 
 +DaProof: Na rozdzielczości w:1024 (ergo nawet na najdupniejszych netbookach) powinno wyglądać to co najmniej tak: http://​j.mp/​KAtIAa - Barcode scanner w HTC Desire nie miałz tym najmniejszego problemu nawet przy zmniejszeniu do 20%, więc przy czytaniu "​telefonem z telefonu"​ też się się sprawdzić powinno ;D
projects/qroof.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)