Site Tools


This is an old revision of the document!


Node Retroshare w HS chodzący 24/7
Opis na hackerspaces.org
Chcesz, dodać swój klucz RetroShare? pisz na cranix@hackerspace.pl
W dalekiej przyszłości, może pomyśle nad czymś do bardziej automatycznego dodawania kluczy…

projects/retroshare.1422464336.txt.gz · Last modified: 2015/01/28 16:58 by cranix