Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

projects:retroshare [2015/01/28 16:58] (current)
cranix created
Line 1: Line 1:
 +Node [[http://​retroshare.sourceforge.net/​|Retroshare]] w HS chodzący 24/7 \\
 +[[http://​hackerspaces.org/​wiki/​Hackerspace_Retroshare_Backbone|Opis na hackerspaces.org]] \\
 +Chcesz, dodać swój klucz RetroShare? pisz na cranix@hackerspace.pl \\
 +W dalekiej przyszłości,​ może pomyśle nad czymś do bardziej automatycznego dodawania kluczy...
  
projects/retroshare.txt · Last modified: 2015/01/28 16:58 by cranix