Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

projects:rodeo [2012/01/25 21:05]
tomek
projects:rodeo [2014/04/02 06:57]
Line 1: Line 1:
-Projekt szerzący wiedzę z security w formie gry:] 
  
-Stawiamy AP z bardzo dużym warningiem, że jest na własną odpowiedzialność. Osoba zainteresowana wchodzi na niego, dostaje informację,​ że: 
- 
-Za każdą minutę, którą wytrzymasz na tym AP dostajesz punkta. Dodatkowe punkty za przeglądanie internetu, włączanie takich a takich aplikacji etc.  
-Przebywanie na tym AP na własną odpowiedzialność,​ jeśli chcesz wejść do gry - kliknij tu, jeśli nie - rozłącz się. 
- 
-Jeśli klient kliknie '​ok',​ serwerek naparza w niego z baterii zainstalowanych wcześniej exploitów (metasploit?​) z jakimś sympatycznym payloadem (nic niszczącego,​ chyba reboot optymalnie). 
- 
-W tym czasie na ekranie obok można oglądać co serwer właśnie próbuje i tabelę wyników / hall of shame. 
- 
-Any takers?:] 
- 
- --- //​[[people:​tomek:​start|Tomek Dubrownik]] 2012/01/14 01:38// 
projects/rodeo.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)