Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

projects:simple-planes [2013/04/15 18:51]
seb [Kto, gdzie, kiedy?]
projects:simple-planes [2014/04/02 06:57]
Line 1: Line 1:
-{{:​projects:​zlomoloty.png?​nolink|}} 
  
-===== Kto, gdzie, kiedy? ===== 
- 
- 
-W niedzielę, 21 kwietnia 2013 zapraszamy wszystkich chętnych na konkurs "​śmieciowych"​ maszyn latających. 
- 
-Celem uczestników jest zbudowanie maszyny latającej, której koszt budowy nie przekroczy 32zł. Kluczem jest wykorzystanie materiałów z "​recyklingu",​ rozmontuj starą zabawkę, wykorzystaj materiały pozostałe po remoncie mieszkania, im bardziej zwariowany pomysł tym lepiej. 
- 
-  * Startujemy o godzinie 11:00 w siedzibie Warszawskiego Hackerspace'​u przy ul. Długiej 44/50 w Warszawie. 
-  * Czas budowy: 4 godziny 
-  * O godzinie 15:00 przenosimy się do Parku Saskiego aby wyłonić zwycięzce! 
- 
- 
-Dla osób, które chciałyby dobrze się bawić podczas budowy maszyn latających ale obawiają się że nie potrafią same zaprojektować konstrukcji która poleci czy też wykonać niektórych jej elementów przewidzieliśmy kategorię //open//, bez limitu 32zł oraz z możliwością korzystania z gotowych komponentów,​ także gotowych zestawów modelarskich. 
- 
-Wstęp: wolny 
- 
-Zawodnicy sami przynoszą materiały konstrukcyjne niezbędne do zbudowania maszyny. 
- 
- 
-Dołącz do wydarzenia na facebooku: [[https://​www.facebook.com/​events/​499953200064912/​]] 
- 
- 
-===== Reguły ===== 
- 
- 
- 
-0. Dopuszczona do konkursu konstrukcja ma po wystartowaniu latać 
-samodzielnie (bez fizycznego kontaktu z powierzchnią ziemi, elementami 
-stałymi kimś lub czymś na powierzchni. 
- 
-1. Maszyny startują w dwóch kategoriach -- "el cheapo"​ oraz "​open"​. 
- 
-2. W kategorii "​open"​ brak ograniczeń na materiały, komponenty, ich 
-rodzaj i ceny. 
- 
-3. W kategorii "el cheapo"​ koszt materiałów i komponentów pon. 32zł. 
- 
-4. W kategorii "el cheapo"​ materiały i komponenty nie mogą być gotowymi 
-częściami bezpośrednio (bez istotnej obróbki) przeznaczonymi do 
-budowy/​składania konstrukcji latających. 
- 
-5. Konstrukcje wykonujemy na terenie HS, w wyznaczonym czasie (4h). 
- 
-6. Po zakończeniu budowy wszyscy udajemy sie na wyznaczone przez 
-organizatorów/​sędziów "​lotnisko"​. 
- 
-7. Konkurs wygra ta maszyna która wykona najdłużej trwający lot. 
- 
-8. Limit czasu lotu wynosi 30 minut. Po przekroczeniu tego czasu lot nie zostanie zaliczoczny. 
- 
-9. Maszyna musi wylądować w zasięgu wzroku z miejsca startowego. 
- 
-10. Każda maszyna ma prawo do trzech prób, pod uwagę będzie brany 
-najlepszy uzyskany czas. 
- 
-11. Za koniec lotu uznaje się moment gdy pojazd dotknie ziemi, w 
-przypadku maszyn rozdzielających się na części podczas lotu liczy się 
-ten spójny element, który leci najdłużej. 
- 
-12. Maszyny będą wykonywać lot z ręki , wypuszczane przez jednego z 
-sędziów (w danej rundzie prób wszystkie przez tego samego) lub będą 
-startować z powierzchni ziemi (wybór należy do zawodnika) 
- 
-13. Jeśli maszyna startuje z ręki, zawodnicy mogą przygotować maszynę 
-do lotu i poinstruować sędziego jak ma maszynę wypuszczać 
- 
-14. Maszyny nie mogą stanowić zagrożenia dla otoczenia, w szczególności 
-zagrożenia pożarowego. Mają się nadawać do użycia w zwykłym, miejskim, 
-publicznym parku. 
- 
-15. W zawodach mogą brać udział zespoły. 
- 
- 
- 
-**Poniżej parę wyjaśnień do punktów które mogą być niejasne...** 
- 
-ad. 0. Latawce i samoloty na uwięzi odpadają. Może być start z uwięzi, 
-ale czas liczy się od momentu przejścia do samodzielnego lotu. 
- 
-ad. 2. W szczególności,​ w kategorii open dopuszczamy gotowe zestawy do 
-składania. 
- 
-ad. 4. Zwracam uwagę na słowa "​bezpośrednio"​ i "bez istotnej obróbki",​ 
-czyli np. niedopuszczalne jest użycie gotowego śmigła ze sklepu 
-modelarskiego,​ ale dopuszcza się użycie gumy modelarskiej,​ listewek czy 
-nawet śmigła wymontowanego ze starego wiatraczka od procesora 
- 
-ad. 8. maszyna musi samodzielnie wylądować (lub spaść :) ). Balony na gaz bez systemu przerywania lotu i podobne konstrukcje,​ które nie potrafią samodzielnie w czasie 30 minut wrócić na ziemię nie są dozwolone. 
- 
-ad. 9. moment dotknięcia ziemi musi być 
-widoczny, czyli jak pojazd ucieknie, odleci, wleci za przeszkody to nie 
-da się określić czasu lotu i próba jest liczona jako nieudana. 
- 
-===== FAQ ===== 
- 
- 
-  * Dlaczego akurat 32zł? 
-    Bo to ładna, okrągła liczba :) Na tyle mała, aby wymusić kreatywne podejście do budowy, a na tyle duża, aby można było kupić wystarczająco dużo materiałów takich jak listewki, kleje, styropian, folia/​papier,​ guma itp. 
-    ​ 
- 
-  * Jak będą wyceniane przyniesione przedmioty, np. silniczek ze starego samochodu 
-    Konkurs ma przede wszystkim być dobrą zabawą, więc główną zasadą przy wycenie rzeczy przyniesionych przez zawodników będzie zasada fair play. W przypadku wątpliwości sprawdzimy serwisy aukcyjne, oraz zapytamy o opinię innych uczestników. 
-    ​ 
-    ​ 
projects/simple-planes.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)