User Tools

Site Tools


projects:simple-planes

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:simple-planes [2013/04/14 17:13]
seb mamy termin i regulamin
projects:simple-planes [2014/04/02 06:57] (current)
Line 1: Line 1:
 +{{:projects:zlomoloty.png?nolink|}}
 +
 +===== Kto, gdzie, kiedy? =====
 +
 +
 +W niedzielę, 21 kwietnia 2013 zapraszamy wszystkich chętnych na konkurs "śmieciowych" maszyn latających.
 +
 +Celem uczestników jest zbudowanie maszyny latającej, której koszt budowy nie przekroczy 32zł. Kluczem jest wykorzystanie materiałów z "recyklingu", rozmontuj starą zabawkę, wykorzystaj materiały pozostałe po remoncie mieszkania, im bardziej zwariowany pomysł tym lepiej.
 +
 +  * Startujemy o godzinie 11:00 w siedzibie Warszawskiego Hackerspace'u przy ul. Długiej 44/50 w Warszawie.
 +  * Czas budowy: 4 godziny
 +  * O godzinie 15:00 przenosimy się do Parku Saskiego aby wyłonić zwycięzce!
 +
 +
 +Dla osób, które chciałyby dobrze się bawić podczas budowy maszyn latających ale obawiają się że nie potrafią same zaprojektować konstrukcji która poleci czy też wykonać niektórych jej elementów przewidzieliśmy kategorię //open//, bez limitu 32zł oraz z możliwością korzystania z gotowych komponentów, także gotowych zestawów modelarskich.
 +
 +Wstęp: wolny
 +
 +Zawodnicy sami przynoszą materiały konstrukcyjne niezbędne do zbudowania maszyny.
 +
 +
 +Dołącz do wydarzenia na facebooku: [[https://www.facebook.com/events/499953200064912/]]
 +
 +
 ===== Reguły ===== ===== Reguły =====
 +
  
  
Line 6: Line 31:
 stałymi kimś lub czymś na powierzchni. stałymi kimś lub czymś na powierzchni.
  
-1. 2 kategorie maszyn -- "el cheapo" oraz "open".+1. Maszyny startują w dwóch kategoriach -- "el cheapo" oraz "open".
  
 2. W kategorii "open" brak ograniczeń na materiały, komponenty, ich 2. W kategorii "open" brak ograniczeń na materiały, komponenty, ich
Line 17: Line 42:
 budowy/składania konstrukcji latających. budowy/składania konstrukcji latających.
  
-5. Konstrukcje wykonujemy na terenie HS, w wyznaczonym czasie (ok 3-3.5h).+5. Konstrukcje wykonujemy na terenie HS, w wyznaczonym czasie (4h).
  
 6. Po zakończeniu budowy wszyscy udajemy sie na wyznaczone przez 6. Po zakończeniu budowy wszyscy udajemy sie na wyznaczone przez
Line 24: Line 49:
 7. Konkurs wygra ta maszyna która wykona najdłużej trwający lot. 7. Konkurs wygra ta maszyna która wykona najdłużej trwający lot.
  
-8. Każda maszyna ma prawo do trzech prób, pod uwagę będzie brany+8. Limit czasu lotu wynosi 10 minut. Po przekroczeniu tego czasu lot nie zostanie zaliczoczny. 
 + 
 +9. Maszyna musi wylądować w zasięgu wzroku z miejsca startowego. 
 + 
 +10. Każda maszyna ma prawo do trzech prób, pod uwagę będzie brany
 najlepszy uzyskany czas. najlepszy uzyskany czas.
  
-9. Za koniec lotu uznaje się moment gdy pojazd dotknie ziemi, w+11. Za koniec lotu uznaje się moment gdy pojazd dotknie ziemi, w
 przypadku maszyn rozdzielających się na części podczas lotu liczy się przypadku maszyn rozdzielających się na części podczas lotu liczy się
 ten spójny element, który leci najdłużej. ten spójny element, który leci najdłużej.
  
-10. Maszyny będą wykonywać lot z ręki , wypuszczane przez jednego z+12. Maszyny będą wykonywać lot z ręki , wypuszczane przez jednego z
 sędziów (w danej rundzie prób wszystkie przez tego samego) lub będą sędziów (w danej rundzie prób wszystkie przez tego samego) lub będą
 startować z powierzchni ziemi (wybór należy do zawodnika) startować z powierzchni ziemi (wybór należy do zawodnika)
  
-11. Jeśli maszyna startuje z ręki, zawodnicy mogą przygotować maszynę+13. Jeśli maszyna startuje z ręki, zawodnicy mogą przygotować maszynę
 do lotu i poinstruować sędziego jak ma maszynę wypuszczać do lotu i poinstruować sędziego jak ma maszynę wypuszczać
  
-12. Maszyny nie mogą stanowić zagrożenia dla otoczenia, w szczególności+14. Maszyny nie mogą stanowić zagrożenia dla otoczenia, w szczególności
 zagrożenia pożarowego. Mają się nadawać do użycia w zwykłym, miejskim, zagrożenia pożarowego. Mają się nadawać do użycia w zwykłym, miejskim,
 publicznym parku. publicznym parku.
  
-13. W zawodach mogą brać udział zespoły.+15. W zawodach mogą brać udział zespoły.
  
  
 +
 +**Poniżej parę wyjaśnień do punktów które mogą być niejasne...**
  
 ad. 0. Latawce i samoloty na uwięzi odpadają. Może być start z uwięzi, ad. 0. Latawce i samoloty na uwięzi odpadają. Może być start z uwięzi,
Line 51: Line 82:
 ad. 2. W szczególności, w kategorii open dopuszczamy gotowe zestawy do ad. 2. W szczególności, w kategorii open dopuszczamy gotowe zestawy do
 składania. składania.
- 
-ad. 3. 32 to okrągła liczba  
  
 ad. 4. Zwracam uwagę na słowa "bezpośrednio" i "bez istotnej obróbki", ad. 4. Zwracam uwagę na słowa "bezpośrednio" i "bez istotnej obróbki",
Line 59: Line 88:
 nawet śmigła wymontowanego ze starego wiatraczka od procesora nawet śmigła wymontowanego ze starego wiatraczka od procesora
  
-ad. 9to w szczególności oznacza że momen dotknięcia ziemi musi być+ad. 8maszyna musi samodzielnie wylądować (lub spaść :) ). Balony na gaz bez systemu przerywania lotu i podobne konstrukcje, które nie potrafią samodzielnie w czasie 30 minut wrócić na ziemię nie są dozwolone. 
 + 
 +ad. 9. moment dotknięcia ziemi musi być
 widoczny, czyli jak pojazd ucieknie, odleci, wleci za przeszkody to nie widoczny, czyli jak pojazd ucieknie, odleci, wleci za przeszkody to nie
-da się określić czasdu lotu i próba jest liczona jako nieudana. +da się określić czasu lotu i próba jest liczona jako nieudana.
- +
- +
-===== Miejsce i czas ===== +
-Niedziela, 21 kwietnia 2013 +
- +
-Rozpoczęcie budowy godzina 11 +
-Loty godzina 15+
  
-Miejsce:  +===== FAQ =====
-Budowanie samolotów: HS, +
-Konkurs lotów: Park Saski, ew. dziedziniec ITR (jeśli wśród ludu nie będzie woli do chodzenia)+
  
  
 +  * Dlaczego akurat 32zł?
 +    Bo to ładna, okrągła liczba :) Na tyle mała, aby wymusić kreatywne podejście do budowy, a na tyle duża, aby można było kupić wystarczająco dużo materiałów takich jak listewki, kleje, styropian, folia/papier, guma itp.
 +    
  
 +  * Jak będą wyceniane przyniesione przedmioty, np. silniczek ze starego samochodu
 +    Konkurs ma przede wszystkim być dobrą zabawą, więc główną zasadą przy wycenie rzeczy przyniesionych przez zawodników będzie zasada fair play. W przypadku wątpliwości sprawdzimy serwisy aukcyjne, oraz zapytamy o opinię innych uczestników.
 +    
 +    
projects/simple-planes.1365959602.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)