User Tools

Site Tools


projects:simple-planes

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:simple-planes [2013/04/15 12:28]
psubocz
projects:simple-planes [2014/04/02 06:57] (current)
Line 2: Line 2:
  
 ===== Kto, gdzie, kiedy? ===== ===== Kto, gdzie, kiedy? =====
 +
  
 W niedzielę, 21 kwietnia 2013 zapraszamy wszystkich chętnych na konkurs "śmieciowych" maszyn latających. W niedzielę, 21 kwietnia 2013 zapraszamy wszystkich chętnych na konkurs "śmieciowych" maszyn latających.
Line 12: Line 13:
  
  
-Dla osób, które nie chcą startować w konkursie, ale chciałyby dobrze się bawić podczas budowy maszyn latających przewidzieliśmy kategorię //open//, bez limitu 32zł oraz z możliwością korzystania z gotowych komponentów, także gotowych zestawów modelarskich.+Dla osób, które chciałyby dobrze się bawić podczas budowy maszyn latających ale obawiają się że nie potrafią same zaprojektować konstrukcji która poleci czy też wykonać niektórych jej elementów przewidzieliśmy kategorię //open//, bez limitu 32zł oraz z możliwością korzystania z gotowych komponentów, także gotowych zestawów modelarskich.
  
 Wstęp: wolny Wstęp: wolny
  
 Zawodnicy sami przynoszą materiały konstrukcyjne niezbędne do zbudowania maszyny. Zawodnicy sami przynoszą materiały konstrukcyjne niezbędne do zbudowania maszyny.
 +
 +
 +Dołącz do wydarzenia na facebooku: [[https://www.facebook.com/events/499953200064912/]]
  
  
Line 45: Line 49:
 7. Konkurs wygra ta maszyna która wykona najdłużej trwający lot. 7. Konkurs wygra ta maszyna która wykona najdłużej trwający lot.
  
-8. Limit czasu lotu wynosi 30 minut. Po przekroczeniu tego czasu lot nie zostanie zaliczoczny.+8. Limit czasu lotu wynosi 10 minut. Po przekroczeniu tego czasu lot nie zostanie zaliczoczny.
  
 9. Maszyna musi wylądować w zasięgu wzroku z miejsca startowego. 9. Maszyna musi wylądować w zasięgu wzroku z miejsca startowego.
Line 63: Line 67:
 do lotu i poinstruować sędziego jak ma maszynę wypuszczać do lotu i poinstruować sędziego jak ma maszynę wypuszczać
  
-12. Maszyny nie mogą stanowić zagrożenia dla otoczenia, w szczególności+14. Maszyny nie mogą stanowić zagrożenia dla otoczenia, w szczególności
 zagrożenia pożarowego. Mają się nadawać do użycia w zwykłym, miejskim, zagrożenia pożarowego. Mają się nadawać do użycia w zwykłym, miejskim,
 publicznym parku. publicznym parku.
  
-13. W zawodach mogą brać udział zespoły.+15. W zawodach mogą brać udział zespoły.
  
  
Line 84: Line 88:
 nawet śmigła wymontowanego ze starego wiatraczka od procesora nawet śmigła wymontowanego ze starego wiatraczka od procesora
  
-ad. 8. maszyna musi samodzielnie wylądować (lub spaść :) ). Balony i podobne konstrukcje, które nie potrafią samodzielnie w czasie 30 minut wrócić na ziemię nie są dozwolone.+ad. 8. maszyna musi samodzielnie wylądować (lub spaść :) ). Balony na gaz bez systemu przerywania lotu i podobne konstrukcje, które nie potrafią samodzielnie w czasie 30 minut wrócić na ziemię nie są dozwolone.
  
 ad. 9. moment dotknięcia ziemi musi być ad. 9. moment dotknięcia ziemi musi być
 widoczny, czyli jak pojazd ucieknie, odleci, wleci za przeszkody to nie widoczny, czyli jak pojazd ucieknie, odleci, wleci za przeszkody to nie
 da się określić czasu lotu i próba jest liczona jako nieudana. da się określić czasu lotu i próba jest liczona jako nieudana.
- 
-ad. 12. Proce, katapulty, armaty i inne mechanizmy miotające nie są dozwolone. Maszyna musi lecieć "o własnych siłach". Szybowce i inne konstrukcje będą wypuszczane z ręki przez sędziego wg. wytycznych zawodnika. 
  
 ===== FAQ ===== ===== FAQ =====
 +
  
   * Dlaczego akurat 32zł?   * Dlaczego akurat 32zł?
projects/simple-planes.1366028890.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)