User Tools

Site Tools


projects:simple-planes

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:simple-planes [2013/04/15 12:36]
psubocz
projects:simple-planes [2014/04/02 06:57] (current)
Line 13: Line 13:
  
  
-Dla osób, które nie chcą startować w konkursie, ale chciałyby dobrze się bawić podczas budowy maszyn latających przewidzieliśmy kategorię //open//, bez limitu 32zł oraz z możliwością korzystania z gotowych komponentów, także gotowych zestawów modelarskich.+Dla osób, które chciałyby dobrze się bawić podczas budowy maszyn latających ale obawiają się że nie potrafią same zaprojektować konstrukcji która poleci czy też wykonać niektórych jej elementów przewidzieliśmy kategorię //open//, bez limitu 32zł oraz z możliwością korzystania z gotowych komponentów, także gotowych zestawów modelarskich.
  
 Wstęp: wolny Wstęp: wolny
Line 49: Line 49:
 7. Konkurs wygra ta maszyna która wykona najdłużej trwający lot. 7. Konkurs wygra ta maszyna która wykona najdłużej trwający lot.
  
-8. Limit czasu lotu wynosi 30 minut. Po przekroczeniu tego czasu lot nie zostanie zaliczoczny.+8. Limit czasu lotu wynosi 10 minut. Po przekroczeniu tego czasu lot nie zostanie zaliczoczny.
  
 9. Maszyna musi wylądować w zasięgu wzroku z miejsca startowego. 9. Maszyna musi wylądować w zasięgu wzroku z miejsca startowego.
Line 67: Line 67:
 do lotu i poinstruować sędziego jak ma maszynę wypuszczać do lotu i poinstruować sędziego jak ma maszynę wypuszczać
  
-12. Maszyny nie mogą stanowić zagrożenia dla otoczenia, w szczególności+14. Maszyny nie mogą stanowić zagrożenia dla otoczenia, w szczególności
 zagrożenia pożarowego. Mają się nadawać do użycia w zwykłym, miejskim, zagrożenia pożarowego. Mają się nadawać do użycia w zwykłym, miejskim,
 publicznym parku. publicznym parku.
  
-13. W zawodach mogą brać udział zespoły.+15. W zawodach mogą brać udział zespoły.
  
  
Line 88: Line 88:
 nawet śmigła wymontowanego ze starego wiatraczka od procesora nawet śmigła wymontowanego ze starego wiatraczka od procesora
  
-ad. 8. maszyna musi samodzielnie wylądować (lub spaść :) ). Balony i podobne konstrukcje, które nie potrafią samodzielnie w czasie 30 minut wrócić na ziemię nie są dozwolone.+ad. 8. maszyna musi samodzielnie wylądować (lub spaść :) ). Balony na gaz bez systemu przerywania lotu i podobne konstrukcje, które nie potrafią samodzielnie w czasie 30 minut wrócić na ziemię nie są dozwolone.
  
 ad. 9. moment dotknięcia ziemi musi być ad. 9. moment dotknięcia ziemi musi być
 widoczny, czyli jak pojazd ucieknie, odleci, wleci za przeszkody to nie widoczny, czyli jak pojazd ucieknie, odleci, wleci za przeszkody to nie
 da się określić czasu lotu i próba jest liczona jako nieudana. da się określić czasu lotu i próba jest liczona jako nieudana.
- 
-ad. 12. Proce, katapulty, armaty i inne mechanizmy miotające nie są dozwolone. Maszyna musi lecieć "o własnych siłach". Szybowce i inne konstrukcje będą wypuszczane z ręki przez sędziego wg. wytycznych zawodnika. 
  
 ===== FAQ ===== ===== FAQ =====
projects/simple-planes.1366029369.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)