Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:soldering-class-smd-1 [2013/03/20 17:15]
Emeryth
projects:soldering-class-smd-1 [2014/04/02 06:57] (current)
Line 11: Line 11:
  
 === Gdzie === === Gdzie ===
-Warszawski Hackerspace 
  
 +Warszawski Hackerspace (jak dotrzeć: https://​wiki.hackerspace.pl/​doku.php?​id=space),​ w razie problemów ze znalezieniem
 +miejsca można skontaktować się z jednym z organizatorów:​
 +
 +^ Imię ^ Kontakt ^
 +| Andrzej ​ | +48605899993 |
 +| Maciej ​  | +48880426055 |
 +| Sergiusz | +48501396662 |
  
 === Kiedy === === Kiedy ===
Line 29: Line 35:
  
 === Zapisy === === Zapisy ===
-Liczba miejsc jest ograniczona. Jeżeli zainteresowanie warsztatami będzie wystarczająco duże, będą one powtórzone w niedalekiej przyszłości.+Liczba miejsc jest ograniczona. Jeżeli zainteresowanie warsztatami będzie wystarczająco duże, ​ 
 +będą one powtórzone w niedalekiej przyszłości. ​Aby wziąć udział w warsztatach należy zarejestrować się na doodle.  
 + 
 +Lista uczestników pierwszej edycji: 
 + 
 +[[http://​doodle.com/​qifrher6hyeq3ttk]]
  
  
projects/soldering-class-smd-1.1363799754.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)