Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:soldering-class-smd-1 [2013/03/22 21:14]
enki
projects:soldering-class-smd-1 [2014/04/02 06:57] (current)
Line 15: Line 15:
 miejsca można skontaktować się z jednym z organizatorów:​ miejsca można skontaktować się z jednym z organizatorów:​
  
-Andrzej ​- <​todo>​ +^ Imię ^ Kontakt ^ 
-Maciej ​+48880426055 +Andrzej ​ | +48605899993 | 
-Sergiusz ​+48501396662+Maciej ​  | +48880426055 ​| 
 +Sergiusz ​+48501396662 ​|
  
 === Kiedy === === Kiedy ===
Line 37: Line 38:
 będą one powtórzone w niedalekiej przyszłości. Aby wziąć udział w warsztatach należy zarejestrować się na doodle. ​ będą one powtórzone w niedalekiej przyszłości. Aby wziąć udział w warsztatach należy zarejestrować się na doodle. ​
  
-http://​doodle.com/​qifrher6hyeq3ttk+Lista uczestników pierwszej edycji: 
 + 
 +[[http://​doodle.com/​qifrher6hyeq3ttk]]
  
  
projects/soldering-class-smd-1.1363986853.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)