User Tools

Site Tools


projects:solina

This is an old revision of the document!


Solina F217

Po przewiezieniu organu do Warszawy, okazało się, że nie wszystkie (czytaj: mało które) nastawy działają. Dlatego, przed przystąpieniem do tjuningu Soliny, warto byłoby najpierw przywrócić jej przewidziane przez producenta funkcje.

Po otwarciu Soliny, tkd znalazł schematy :)

Kto czuje się na siłach / umie / chce / potrafi pomóc w oględzinach i naprawie? Głosujmy nad terminem:

title="Solina - oględziny i naprawa - podejście 1" auth="none" adminUsers="jaroslav" voteType="multi" closed="false"
Real name

Solina 101

projects/solina.1562416890.txt.gz · Last modified: 2019/07/06 12:41 by drozdziak1