Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projects:space-ng [2014/06/14 14:39]
astralstorm comments
projects:space-ng [2014/06/14 14:39] (current)
astralstorm
Line 18: Line 18:
  
  
-Zasilanie pod sufitem, przewody zawieszone na wysięgniku o ramieniu równoległym do podłogi, i zawiasie o jednej osi skrętu. Można to zamówić u ślusarza. +Zasilanie pod sufitem, przewody zawieszone na wysięgniku o ramieniu równoległym do podłogi, i zawiasie o jednej osi skrętu. Można to zamówić u ślusarza. //Kiepski pomysł, będzie pęk lian zwisających nad biurkami. Lepiej pomontować listwy do biurek jak w #1.// - astralstorm
-  ​//Kiepski pomysł, będzie pęk lian zwisających nad biurkami. Lepiej pomontować listwy do biurek jak w #1.// - astralstorm+
  
 Proponuję przetestować taką infrastrukturę na małej ilości mebli, i jeśli się sprawdzi, stopniowo wymienić istniejące. Proponuję przetestować taką infrastrukturę na małej ilości mebli, i jeśli się sprawdzi, stopniowo wymienić istniejące.
projects/space-ng.txt · Last modified: 2014/06/14 14:39 by astralstorm