Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

projects:spejstore:czytnik_qr [2019/01/10 14:44] (current)
drozdziak1 created
Line 1: Line 1:
 +====== Czytnik kodów spejstorowych ======
 +Czytnik QR-code'​ów ma za zadanie ułątwić obcowanie z inwentarzem,​ m.in. ułątwiając odkładanie rzeczy na miejsce - po zeskanowaniu przedmiotu wskaże jego nazwę i miejsce przechowywania;​ z pomocą przyczepionego ESP z wyświetlaczem robi lookup ajtemów po WiFi.
 +{{:​img_20190110_141015.jpg?​200|}}
 +{{:​img_20190110_141018.jpg?​200|}}
 +{{:​img_20190110_141028.jpg?​200|}}
 +{{:​img_20190110_141042.jpg?​200|}}
 +{{:​img_20190110_153501.jpg?​200|}}
 +
 +===== Workflow =====
 +  - Skanujesz kod
 +  - Wyświetlacz pokazuje Ci co zeskanowałeś i gdzie to odłożyć
 +  - ????
 +  - Profit™
 +
 +===== Done =====
 +  * Czytnik ma podpiętego ESP, który po RS232 umie wyciągnąć wszystkie potrzebne informacje z boarda czytnika
 +  * Jest zaciśnięty kabelek zasilający Tomiya na RJ-45 (zdjęcie)
 +
 +===== TODO =====
 +  * Sprawdzić, czy soft na ESP przyczepionym do czytnika się do czegokolwiek nadaje
 +  * Cywilizowane zasilanie, najlepiej bateryjne
 +  * Napisać od nowa/​odpicować kawałek kodu, który ogarnie lookup przedmiotów
 +
 +===== Pozostałe informacje =====
 +==== Zasilanie ====
 +5v DC, gniazdo RJ45, pinout na zdjęciu
  
projects/spejstore/czytnik_qr.txt · Last modified: 2019/01/10 14:44 by drozdziak1