User Tools

Site Tools


projects:spejstore

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
projects:spejstore [2017/10/08 18:37] – [Development] Dodaj instrukcje do wgrywania najnowszego kodu na produkcję mptsprojects:spejstore [2020/02/12 18:15] (current) – removed q3k
Line 1: Line 1:
-{{template>:template:project 
- | name=Spejstore 
- | status=active 
- | founder=[[user>informatic]] 
- | repo= [[code>informatic/spejstore]] 
-}} 
  
-====== Hackerspace Inventory System ====== 
- 
-System inwentaryzacji spejsu. 
-===== Dodawanie rzeczy ====== 
- 
-  - Zaloguj się na [[https://inventory.waw.hackerspace.pl/admin/login/?next=/admin/]]. 
-  - Przejdź na stronę [[https://inventory.waw.hackerspace.pl/admin/storage/item/]]. 
-  - Kliknij //Add item//. 
-  - Uzupełnij formularz. 
-  - Zapisz.  
- 
-==== Opis pól formularza ==== 
- 
-=== Ważne (obowiązkowe) pola === 
- 
-^ Pole ^ Przykładowa wartość ^ Uwagi ^ 
-| //Name// | materiały lutownicze | Tekst na labelce. Pisz po polsku, zwięźle i zacznij z małej litery. | 
-| //Parent// | stanowisko elektroniczne | | 
-| //Categories// | samla 11L | Generalnie odradza się tworzenia nowych kategorii. | 
-| //Labels// | MATLUT | Tekst zakodowany w QR kodzie. Używaj znaków tylko z tego zestawu: ''0-9A-Z/-+:%$*.''. Mniejsza liczba znaków przyśpiesza i ułatwia dekodowanie QR kodu. | 
- 
-=== Properties === 
- 
-Dowolne pary klucz-wartość. Sugerowany jest język angielski.  
- 
-W tabelce znajdują się często używane klucze. 
- 
- 
-^ Pole ^ Przykładowa wartość ^ Uwagi ^ 
-| //count// | 4 | Spór czy używać //count//, czy //quantity// trwa. | 
-| //keywords// | lutownica (lutownice), stacja lutownicza (stacje lutownicze), lutowanie | Warto wpisywać to słowa, pod którymi ludzie będą potencjalnie szukali danego przedmiotu. Nie ma sensu tu powielać informacji zawartych w tytule lub opisie. | 
-| //project// | arcade | | 
-| //serial number// | | 
-| //tolerance// | | 
-| //url// | http://vending.waw.hackerspace.pl/ | | 
-| //wiki_url// | https://wiki.hackerspace.pl/projects:vending | | 
- 
-===== Drukowanie labelek ===== 
- 
-<code> 
-curl --data "" label.waw.hackerspace.pl:4567/api/1/print/ID-LABELKI 
-</code> 
- 
-''ID-LABELKI'' jest tym tekstem, który jest zakodowany w QR code labelki. 
- 
-===== Development & maintenance ===== 
- 
-==== Wgrywanie najnowszego kodu na produkcję ==== 
- 
-  
-<code> 
-$ ssh root@inventory 
-# cd /var/spejstore && git pull && docker-compose build && docker-compose up -d 
-</code> 
-==== Potencjalnie przydatne i fajne rzeczy do dodania ==== 
- 
-  - Lepsze wybieranie rzeczy: 
-    - https://django-select2.readthedocs.io/en/latest/django_select2.html#module-django_select2.forms 
-    - https://codepen.io/chrishanson/pen/nqcGA 
-    - https://github.com/maliming/select2-treeview 
- 
-==== Issues ==== 
- 
-=== To do === 
- 
-== Formularz == 
- 
-  - Sugerowanie użycia istniejących kluczy przy wprowadzaniu //Props//. 
-  - Wyświetlać ścieżkę do //Parent// podczas wypełniania tego pola. Pomocne, gdy istnieje kilka przedmiotów o tej samej nazwie. Wówczas można je rozróżnić na podstawie ścieżki. 
-  - Przycisk do drukowania labelki w stylu //Add and print//. 
-  - Automatyczne generowanie labelki. 
- 
-== Inne == 
- 
-  - Dodaj wszystkich członków HS do użytkowników spejstore, żeby dało się sensownie określać właściciela przedmiotu. 
-  - Dostęp do inventory spoza spejsu. 
- 
-== Wyszukiwarka i podgląd przedmiotu == 
- 
-  - Wyświetlaj własność //count// obok potomków przedmiotu (dzięki temu na pierwszy rzut oka widać, ile na przykład jest baterii w samli z bateriami).  
-  - Pole //Owner// powinno być brane pod uwagę podczas wyszukiwania (aktualnie nie jest, chociaż //Props// są). 
-  - Poprawić postgresowy full-text search. 
-  - Poprawić wyszukiwanie: wyszukiwanie //kola// nie zwraca wyników typu //koła//. 
-  - Wyświetlać kategorie w widoku przedmiotu. 
-  - Dodaj przycisk //Save and print//, który za jednym kliknięciem rejestruje to, że aktualnie zalogowany użytkownik pożycza w tym momencie dany przedmiot. 
-  - Dodać przycisk //Save and view//, który zapisuje i wraca do widoku przedmiotu, a nie do interfejsu admina. 
- 
-=== In progress === 
- 
-== mpts == 
- 
-  - Dodaj przycisk do przejścia z https://inventory.waw.hackerspace.pl/ do https://inventory.waw.hackerspace.pl/admin/. 
-  - Dodaj link do wiki na stronie https://inventory.waw.hackerspace.pl/. 
-  - Pokazuj pola //State// i //Owner// podczas wyświetlania przedmiotu. 
-  - Dodać wsparcie dla Markdowna do opisu przedmiotu. 
-    - https://pypi.python.org/pypi/django-markdown2 
-    - Alternatywa: https://github.com/trentm/django-markdown-deux 
-  - Dodaj //Add child// do kolumny //Children//. 
projects/spejstore.1507487865.txt.gz · Last modified: 2017/10/08 18:37 by mpts

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki