User Tools

Site Tools


projects:spejstore

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:spejstore [2017/12/13 19:47]
informatic
— (current)
Line 1: Line 1:
-{{template>:template:project 
- | name=Spejstore 
- | status=active 
- | founder=[[user>informatic]] 
- | repo= [[code>informatic/spejstore]] 
-}} 
  
-====== Hackerspace Inventory System ====== 
- 
-System inwentaryzacji spejsu. 
-===== Dodawanie rzeczy ====== 
- 
-  - Przejdź na stronę [[https://inventory.waw.hackerspace.pl/admin/login/?next=/admin/]] (być może trzeba będzie się zalogować). 
-  - Kliknij //Add item//. 
-  - Uzupełnij formularz. 
-  - Zapisz.  
- 
-==== Opis pól formularza ==== 
- 
-=== Ważne (obowiązkowe) pola === 
- 
-^ Pole ^ Przykładowa wartość ^ Uwagi ^ 
-| //Name// | materiały lutownicze | Tekst na labelce. Pisz po polsku, zwięźle i zacznij z małej litery. | 
-| //Parent// | stanowisko elektroniczne | | 
-| //Categories// | samla 11L | Generalnie odradza się tworzenia nowych kategorii. | 
-| //Labels// | MATLUT | Tekst zakodowany w QR kodzie. Używaj znaków tylko z tego zestawu: ''0-9A-Z/-+:%$*.''. Mniejsza liczba znaków przyśpiesza i ułatwia dekodowanie QR kodu. | 
- 
-=== Properties === 
- 
-Dowolne pary klucz-wartość. Sugerowany jest język angielski.  
- 
-W tabelce znajdują się często używane klucze. 
- 
- 
-^ Pole ^ Przykładowa wartość ^ Uwagi ^ 
-| //count// | 4 | | 
-| //donor// | dfgg | | 
-| //ip//    | 10.8.0.205 | | 
-| //keywords// | lutownica (lutownice), stacja lutownicza (stacje lutownicze), lutowanie | Słowa, pod którymi ludzie będą potencjalnie szukali danego przedmiotu. Nie ma sensu tu powielać informacji zawartych w tytule lub opisie. | 
-| //MAC// | 27:04:96:35:D7:FB | | 
-| //management_url// | http://10.19.1.41 | | 
-| //manufacturer// | IBM | Używaj zamiast //vendor//, //producent//, //brand//, etc. | 
-| //project// | arcade | | 
-| //tolerance// | 5% | 
-| //url// | http://vending.waw.hackerspace.pl/ | Zamiast: //website//. | 
-| //wiki_url// | https://wiki.hackerspace.pl/projects:vending | | 
- 
-===== Drukowanie labelek ===== 
- 
-<code> 
-curl --data "" label.waw.hackerspace.pl:4567/api/1/print/ID-LABELKI 
-</code> 
- 
-''ID-LABELKI'' jest tekstem zakodowanym w QR kodzie labelki. 
- 
-===== Maintenance ===== 
- 
-==== Wgrywanie najnowszego kodu na produkcję ==== 
- 
-  
-<code> 
-$ ssh root@inventory 
-# cd /var/spejstore && git pull && docker-compose build && docker-compose up -d 
-</code> 
- 
-===== Development ===== 
- 
-==== Potencjalnie przydatne i fajne rzeczy do dodania ==== 
- 
-  - Lepsze wybieranie rzeczy: 
-    - https://django-select2.readthedocs.io/en/latest/django_select2.html#module-django_select2.forms 
-    - https://codepen.io/chrishanson/pen/nqcGA 
-    - https://github.com/maliming/select2-treeview 
- 
-==== Issues ==== 
- 
-=== To do === 
- 
-== Formularz == 
- 
-  - Sugerowanie użycia istniejących kluczy przy wprowadzaniu //Props//. 
-  - Przycisk do drukowania labelki w stylu //Add and print//. 
-  - Automatyczne generowanie labelki. 
-  - Dodaj przycisk //Save and print//, który za jednym kliknięciem rejestruje to, że aktualnie zalogowany użytkownik pożycza w tym momencie dany przedmiot. 
-  - Dodać przycisk //Save and view//, który zapisuje i wraca do widoku przedmiotu, a nie do interfejsu admina. 
- 
-== Inne == 
- 
-  - Dodaj wszystkich członków HS do użytkowników spejstore, żeby dało się sensownie określać właściciela przedmiotu. 
-  - Dostęp do inventory spoza spejsu. 
-  - Sortować po nazwach przy dodawaniu kategorii (''CreateTrigger'', czy coś). 
- 
-== Wyszukiwarka i podgląd przedmiotu == 
- 
-  - Wyświetlaj własność //count// obok potomków przedmiotu (dzięki temu na pierwszy rzut oka widać, ile na przykład jest baterii w samli z bateriami).  
-  - Pole //Owner// powinno być brane pod uwagę podczas wyszukiwania (aktualnie nie jest, chociaż //Props// są). 
-  - Poprawić postgresowy full-text search. 
-  - Poprawić wyszukiwanie: wyszukiwanie //kola// nie zwraca wyników typu //koła//. 
-  - Ulepszyć drukowanie labelek z poziomu podglądu.  
-    - Aktualnie po kliknięciu powinna wydrukować się labelka. Niestety, u mnie (mpts) nie działa.  
-    - Nie da się zaznaczać tekstu w labelce. 
-    - **Przeglądarki krzyczą, że jest niebezpiecznie.** 
-    - Fajnie byłoby, gdyby tekst labelki był nieklikalny, ale za to obok tekstu w ramce labelki była ikonka drukarki. 
-  - <del>Wyświetlaj podgląd przedmiotu od razu, jeżeli jest to jedyny przedmiot pasujący do danego zapytania. \\ Nie ma sensu pokazywać listy z jednym przedmiotem do wybrania.</del> 
-  - <del>**Bug**: Nie da się wyszukać przedmiotu //[[https://inventory.waw.hackerspace.pl/item/6082f707-000f-4ed1-bbd4-6c5f496ca76c | We Can Do It!]]//.</del> 
-  - <del>**Bug**: Wyszukiwanie frazy //[[https://inventory.waw.hackerspace.pl/search?q=the | the]]// nie zwraca żadnych wyników, chociaż istnieje przedmiot //[[https://inventory.waw.hackerspace.pl/item/de522d07-0705-411c-b9c3-ae6bd8248e27 | the plotting szafka]]//.</del> 
-  - **Bug**: Dodanie obrazka w sekcji //Changes// pokazuje dziwne komunikaty: https://inventory.waw.hackerspace.pl/item/e1466fee-d14c-4596-9e31-8755bc6be9d0  
- 
-== API == 
- 
-  - //modify//, które pozwala w prosty sposób zmodyfikować informacje o przedmiocie za pomocą aplikacji klienckiej. 
projects/spejstore.1513194428.txt.gz · Last modified: 2017/12/13 19:47 by informatic