Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:spejstore [2019/01/10 14:45]
drozdziak1
— (current)
Line 1: Line 1:
-{{template>:​template:​project 
- | name=Spejstore 
- | status=active 
- | founder=[[user>​informatic]] 
- | repo= [[code>​informatic/​spejstore]] 
-}} 
  
-====== Hackerspace Inventory System ====== 
- 
-System inwentaryzacji spejsu. 
-===== Dodawanie rzeczy ====== 
- 
-  - Przejdź na stronę [[https://​inventory.waw.hackerspace.pl/​admin/​]] (być może trzeba będzie się zalogować). 
-  - Kliknij //​[[https://​inventory.waw.hackerspace.pl/​admin/​storage/​item/​add/​ | Add item]]//. 
-  - Uzupełnij formularz. 
-  - Zapisz. 
-  - Wydrukuj labelkę. 
-  - Odnieś rzecz na jej miejsce. 
-==== Opis pól formularza ==== 
- 
-=== Ważne (obowiązkowe) pola === 
- 
-^ Pole ^ Przykładowa wartość ^ Uwagi ^ 
-| //Name// | materiały lutownicze | Tekst na labelce. Pisz po polsku, zwięźle i zacznij z małej litery. | 
-| //Parent// | stanowisko elektroniczne | | 
-| //​Categories//​ | samla 11L | Generalnie odradza się tworzenia nowych kategorii. | 
-| //Labels// | MATLUT | Tekst zakodowany w QR kodzie. Używaj znaków tylko z tego zestawu: ''​0-9A-Z/​-+:​%$*.''​. Mniejsza liczba znaków przyśpiesza i ułatwia dekodowanie QR kodu. | 
- 
-=== Properties === 
- 
-Dowolne pary klucz-wartość. Sugerowany jest język angielski. ​ 
- 
-W tabelce znajdują się często używane klucze. 
- 
- 
-^ Pole ^ Przykładowa wartość ^ Uwagi ^ 
-| //count// | 4 | | 
-| //donor// | dfgg | | 
-| //​ip// ​   | 10.8.0.205 | | 
-| //​keywords//​ | lutownica (lutownice),​ stacja lutownicza (stacje lutownicze),​ lutowanie | Słowa, pod którymi ludzie będą potencjalnie szukali danego przedmiotu. Nie ma sensu tu powielać informacji zawartych w tytule lub opisie. | 
-| //MAC// | 27:​04:​96:​35:​D7:​FB | | 
-| //​management_url//​ | http://​10.19.1.41 | | 
-| //​manufacturer//​ | IBM | Używaj zamiast //vendor//, //​producent//,​ //brand//, etc. | 
-| //project// | arcade | | 
-| //​tolerance//​ | 5% | 
-| //url// | http://​vending.waw.hackerspace.pl/​ | Zamiast: //​website//​. | 
-| //​wiki_url//​ | https://​wiki.hackerspace.pl/​projects:​vending | | 
- 
-===== Drukowanie labelek ===== 
- 
-<​code>​ 
-curl --data ""​ label.waw.hackerspace.pl:​4567/​api/​1/​print/​ID-LABELKI 
-</​code>​ 
- 
-''​ID-LABELKI''​ jest tekstem zakodowanym w QR kodzie labelki. 
- 
-===== Tricks ===== 
- 
-  * Można wyszukiwać po obecności lub wartości ''​prop''​. Na przykład: ''​prop:​owner''​ lub ''​prop:​ip:​10.8.0.205''​. 
-===== Maintenance ===== 
- 
-==== Labelki ==== 
- 
-Typ standardowych labelek: //Basic Dymo 89x36mm label// 
- 
- 
-==== Wgrywanie najnowszego kodu na produkcję ==== 
- 
-  
-<​code>​ 
-$ ssh root@inventory 
-# cd /​var/​spejstore && git pull && docker-compose build && docker-compose up -d 
-</​code>​ 
- 
-===== Development ===== 
- 
-==== API ==== 
- 
-API jest udokumentowane [[ http://​inventory.waw.hackerspace.pl/​api/​1/​ | tutaj ]]. 
- 
- 
-==== Potencjalnie przydatne i fajne rzeczy do dodania ==== 
- 
-  - Lepsze wybieranie rzeczy: 
-    - https://​django-select2.readthedocs.io/​en/​latest/​django_select2.html#​module-django_select2.forms 
-    - https://​codepen.io/​chrishanson/​pen/​nqcGA 
-    - https://​github.com/​maliming/​select2-treeview 
- 
-==== Issues ==== 
- 
-=== To do === 
- 
-== Formularz == 
- 
-  - <​del>​Sugerowanie użycia istniejących kluczy przy wprowadzaniu //​Props//​.</​del>​ 
-  - Automatyczne generowanie labelki. 
-  - Dodaj przycisk //Save and print//. 
-  - Dodaj przycisk //Save and borrow//, który za jednym kliknięciem rejestruje to, że aktualnie zalogowany użytkownik pożycza w tym momencie dany przedmiot. 
-  - Dodać przycisk //Save and view//, który zapisuje i wraca do widoku przedmiotu, a nie do interfejsu admina. 
-  - Guzik do resetu pól //taken on// i //taken until//. 
-  - Pobierz po ftp najnowszy obrazek z [[ftp://​camera.waw.hackerspace.pl/​]],​ skompresuj go i dodaj jako zdjęcie przedmiotu. 
- 
-== Inne == 
- 
-  - Dodaj wszystkich członków HS do użytkowników spejstore, żeby dało się sensownie określać właściciela przedmiotu. 
-  - Dostęp do inventory spoza spejsu. 
-  - <​del>​Sortować po nazwach przy dodawaniu kategorii (''​CreateTrigger'',​ czy coś).</​del>​ 
-  - Na stronie domowej umieść przydatne linki i informacje zamiast dużego search baru, którego nikt nie używa. Przykładowe przydatne informacje: 
-    - Potrzebujesz pudełka? Sprawdź [[ https://​inventory.waw.hackerspace.pl/​item/​d5d3abe7-d233-4a74-8eec-0a3833d60d14 | karton z pustymi pudełkami ]]. 
-  - Dodać property (chociaż property nie jest chyba technicznie poprawnym określenie w kontekście spejstore) '​consumable'​ i webówkę w ramach inventory, która wystawia listę wszystkich consumabli z szybkim sortowaniem po stopniu użycia i wyszukiwaniem. (@enleth) 
-  - **Wygodne dodawania zdjęć do przedmiotów!!!** 
- 
- 
-== Wyszukiwarka i podgląd przedmiotu == 
- 
-  - Wyświetlaj własność //count// obok potomków przedmiotu (dzięki temu na pierwszy rzut oka widać, ile na przykład jest baterii w samli z bateriami). ​ 
-  - Pole //Owner// powinno być brane pod uwagę podczas wyszukiwania (aktualnie nie jest, chociaż //Props// są). 
-  - Poprawić postgresowy full-text search. 
-  - <​del>​Poprawić wyszukiwanie:​ wyszukiwanie //kola// nie zwraca wyników typu //​koła//​.</​del>​ 
-  - <​del>​Ulepszyć drukowanie labelek z poziomu podglądu.</​del> ​ 
-    - <​del>​Aktualnie po kliknięciu powinna wydrukować się labelka. Niestety, u mnie (mpts) nie działa.</​del> ​ 
-    - <​del>​Nie da się zaznaczać tekstu w labelce.</​del>​ 
-    - <​del>​**Przeglądarki krzyczą, że jest niebezpiecznie.**</​del>​ 
-    - <​del>​Fajnie byłoby, gdyby tekst labelki był nieklikalny,​ ale za to obok tekstu w ramce labelki była ikonka drukarki.</​del>​ 
-  - <​del>​Wyświetlaj podgląd przedmiotu od razu, jeżeli jest to jedyny przedmiot pasujący do danego zapytania. \\ Nie ma sensu pokazywać listy z jednym przedmiotem do wybrania.</​del>​ 
-  - <​del>​**Bug**:​ Nie da się wyszukać przedmiotu //​[[https://​inventory.waw.hackerspace.pl/​item/​6082f707-000f-4ed1-bbd4-6c5f496ca76c | We Can Do It!]]//​.</​del>​ 
-  - <​del>​**Bug**:​ Wyszukiwanie frazy //​[[https://​inventory.waw.hackerspace.pl/​search?​q=the | the]]// nie zwraca żadnych wyników, chociaż istnieje przedmiot //​[[https://​inventory.waw.hackerspace.pl/​item/​de522d07-0705-411c-b9c3-ae6bd8248e27 | the plotting szafka]]//​.</​del>​ 
-  - **Bug**: Dodanie obrazka w sekcji //Changes// pokazuje dziwne komunikaty: https://​inventory.waw.hackerspace.pl/​item/​e1466fee-d14c-4596-9e31-8755bc6be9d0 ​ 
-  - <​del>​Wyszukiwanie //labe// nie zwraca w wyniku rzeczy w rodzaju //​labelarka//​.</​del>​ 
-  - Posortować //​Properties//​ alfabetycznie. 
-  - Wyszukiwarka nie przegląda kategorii. Na przykład zapytanie "​mem"​ nie zwraca żadnych wyników, a mogłoby zwrócić wszystkie przedmioty z kategorii //mem//. 
- 
-== API == 
- 
-  - <​del>//​modify//,​ które pozwala w prosty sposób zmodyfikować informacje o przedmiocie za pomocą aplikacji klienckiej.</​del>​ e? https://​inventory.waw.hackerspace.pl/​api/​1/​ 
-  - Wskrzesić czytnik QR-code'​ów z ESP: [[projects:​spejstore:​czytnik_qr|Czytnik kodów spejstorowych]] 
projects/spejstore.1547131528.txt.gz · Last modified: 2019/01/10 14:45 by drozdziak1