Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projects:spejstore [2019/01/10 14:40]
drozdziak1 [Issues]
projects:spejstore [2019/01/10 14:45] (current)
drozdziak1
Line 134: Line 134:
  
   - <​del>//​modify//,​ które pozwala w prosty sposób zmodyfikować informacje o przedmiocie za pomocą aplikacji klienckiej.</​del>​ e? https://​inventory.waw.hackerspace.pl/​api/​1/​   - <​del>//​modify//,​ które pozwala w prosty sposób zmodyfikować informacje o przedmiocie za pomocą aplikacji klienckiej.</​del>​ e? https://​inventory.waw.hackerspace.pl/​api/​1/​
-  - Wskrzesić czytnik QR-code'​ów z ESP: [[:​czytnik_qr|Czytnik kodów spejstorowych]]+  - Wskrzesić czytnik QR-code'​ów z ESP: [[projects:​spejstore:​czytnik_qr|Czytnik kodów spejstorowych]]
projects/spejstore.txt · Last modified: 2019/01/10 14:45 by drozdziak1