Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

projects:spektroskopia-fourierowska [2018/05/12 09:29] (current)
cranix created
Line 1: Line 1:
 +Budowa spektroskopu Fourierowskiego pracującego w bliskiej podczerwieni\\
 +[[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Fourier-transform_spectroscopy]] \\
 +Oraz spektroskopu Ramanowskiego,​ używającego interferometru zamiast filtru optycznego \\
 +
 +Pierwszym krokiem jest zbudowanie interferometru Michaelsona \\
 +[[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Michelson_interferometer]]\\
 +
 +Linki:\\
 +  * Paper opisujący spektroskop Ramana oparty o interferometr [[http://​www.chem.ualberta.ca/​~mccreery/​RLM%20publication%20PDFs/​mccreery128.pdf]] \\
 +  * Wikimedia Commons ma kilka zdjęć interferometrów Michaelsona [[https://​commons.wikimedia.org/​wiki/​Category:​Michelson_interferometer]]
  
projects/spektroskopia-fourierowska.txt · Last modified: 2018/05/12 09:29 by cranix