Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:startupweekend [2011/05/04 17:04]
krzysiek
projects:startupweekend [2011/05/04 22:14]
anwajler
Line 6: Line 6:
   * Petros   * Petros
   * qdot   * qdot
 +  * anwajler
  
 === Lista chętnych na darmowe wejściówki od ryśka === === Lista chętnych na darmowe wejściówki od ryśka ===
 Dostepne są 2-3 wejściówki,​ jeśli będzie więcej chętnych to cat /​dev/​urandom. Dostepne są 2-3 wejściówki,​ jeśli będzie więcej chętnych to cat /​dev/​urandom.
   *  Sergiusz --- //​[[sergiusz@q3k.org|Sergiusz B.]] 2011/05/04 18:57//   *  Sergiusz --- //​[[sergiusz@q3k.org|Sergiusz B.]] 2011/05/04 18:57//
 +  * Anwajler ​ --- //​[[lukasz@anwajler.com|anwajler]] 2011/05/05 00:13//
 +
 +
 +=== Uwaga od Petrosa ===
 +
 +Zapraszam przede wszystkim chętnych do podłubania przy Muzyce!!!
projects/startupweekend.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)