Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

projects:startupweekend [2011/05/04 17:37]
petros.polonos
projects:startupweekend [2014/04/02 06:57]
Line 1: Line 1:
-====== Warsaw Startup Weekend ====== 
-Warsaw Startup Weekend. Kto wie, ten wie. Kto nie wie, ten wchodzi na [[http://​warsaw.startupweekend.org/​|stronę eventu]]. 
  
-=== Lista memberów na evencie === 
-  * Krzysiek 
-  * Petros 
-  * qdot 
- 
-=== Lista chętnych na darmowe wejściówki od ryśka === 
-Dostepne są 2-3 wejściówki,​ jeśli będzie więcej chętnych to cat /​dev/​urandom. 
-  *  Sergiusz --- //​[[sergiusz@q3k.org|Sergiusz B.]] 2011/05/04 18:57// 
- 
-=== Uwaga od Petrosa === 
- 
-Zapraszam przede wszystkim chętnych do podłubania przy Muzyce!!! 
projects/startupweekend.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)