Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:szufladkiot [2016/08/10 01:11]
vegii [Risks and challenges]
projects:szufladkiot [2016/08/15 00:12] (current)
vegii [Risks and challenges]
Line 30: Line 30:
  
 === Prototyp === === Prototyp ===
-Prototyp ma na celu sprawdzenie jak zachowają się na magistrali eepromy wyłączone,​ oraz przybliżenie vegiemu z czym handluje softowo, jak również prezentację nowego konceptu. Zamiast rejestrów input użyto gpio w trybie input, bo nie mam pod ręką cd4021be. Also, eepromów używam takich, jakie akurat mam- 24LC256. Wydaje mi się, że to nie ma zbyt wielkiego znaczenia biorąc pod uwagę, że .\\+Prototyp ma na celu sprawdzenie jak zachowają się na magistrali eepromy wyłączone,​ oraz przybliżenie vegiemu z czym handluje softowo, jak również prezentację nowego konceptu. Zamiast rejestrów input użyto gpio w trybie input, bo nie mam pod ręką cd4021be. Also, eepromów używam takich, jakie akurat mam- 24LC256. Wydaje mi się, że to nie ma zbyt wielkiego znaczenia biorąc pod uwagę, że po pierwsze nigdy wcześniej nie używałem eepromów, a po drugie zasilanie będzie miała i tak tylko jedna szufladka na raz i nie będę sensownie używał adresowania,​ bo afaik jest efektywnie tylko 3-bitowe.\\
 {{:​projects:​szufladkiot-proto1-2016-08-09t1437.jpg?​400|}}\\ {{:​projects:​szufladkiot-proto1-2016-08-09t1437.jpg?​400|}}\\
 Nocny update: No i gnuj, skończyła mi się cyna podczas lutowania prototypów elektroniki szufladek. To be continued za jakiś tydzień.\\ Nocny update: No i gnuj, skończyła mi się cyna podczas lutowania prototypów elektroniki szufladek. To be continued za jakiś tydzień.\\
-{{:​projects:​szufkadkiot:​p1.jpg?​300|}}+{{:​projects:​szufkadkiot:​p1.jpg?​300|}}\\ 
 +k, mam cynę i biorę się dalej za prototyp. W międzyczasie przeniosłem schemat do fritzing(nie umienie w kicad mocno) i zaprojektowałem prototypowe pcb dla eepromów smd. Miedź w górnej warstwie dla eepromu smd i w dolnej dla tht.\\ 
 +{{:​projects:​szufladkiot:​szufladkiot-szufladka-p1_pcb.jpg?​200|}}\\ 
projects/szufladkiot.1470791490.txt.gz · Last modified: 2016/08/10 01:11 by vegii