Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:szufladkiot [2016/08/10 01:15]
vegii
projects:szufladkiot [2016/08/15 00:12] (current)
vegii [Risks and challenges]
Line 33: Line 33:
 {{:​projects:​szufladkiot-proto1-2016-08-09t1437.jpg?​400|}}\\ {{:​projects:​szufladkiot-proto1-2016-08-09t1437.jpg?​400|}}\\
 Nocny update: No i gnuj, skończyła mi się cyna podczas lutowania prototypów elektroniki szufladek. To be continued za jakiś tydzień.\\ Nocny update: No i gnuj, skończyła mi się cyna podczas lutowania prototypów elektroniki szufladek. To be continued za jakiś tydzień.\\
-{{:​projects:​szufkadkiot:​p1.jpg?​300|}}+{{:​projects:​szufkadkiot:​p1.jpg?​300|}}\\ 
 +k, mam cynę i biorę się dalej za prototyp. W międzyczasie przeniosłem schemat do fritzing(nie umienie w kicad mocno) i zaprojektowałem prototypowe pcb dla eepromów smd. Miedź w górnej warstwie dla eepromu smd i w dolnej dla tht.\\ 
 +{{:​projects:​szufladkiot:​szufladkiot-szufladka-p1_pcb.jpg?​200|}}\\ 
projects/szufladkiot.1470791728.txt.gz · Last modified: 2016/08/10 01:15 by vegii