Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projects:szufladkiot [2016/08/15 00:07]
vegii [Risks and challenges]
projects:szufladkiot [2016/08/15 00:12] (current)
vegii [Risks and challenges]
Line 34: Line 34:
 Nocny update: No i gnuj, skończyła mi się cyna podczas lutowania prototypów elektroniki szufladek. To be continued za jakiś tydzień.\\ Nocny update: No i gnuj, skończyła mi się cyna podczas lutowania prototypów elektroniki szufladek. To be continued za jakiś tydzień.\\
 {{:​projects:​szufkadkiot:​p1.jpg?​300|}}\\ {{:​projects:​szufkadkiot:​p1.jpg?​300|}}\\
-k, mam cynę i biorę się dalej za prototyp. W międzyczasie przeniosłem schemat do fritzing(nie umienie w kicad mocno) i zaprojektowałem prototypowe pcb dla eepromów smd (wszystko ​w górnej warstwie).\\+k, mam cynę i biorę się dalej za prototyp. W międzyczasie przeniosłem schemat do fritzing(nie umienie w kicad mocno) i zaprojektowałem prototypowe pcb dla eepromów smd. Miedź ​w górnej warstwie ​dla eepromu smd i w dolnej dla tht.\\
 {{:​projects:​szufladkiot:​szufladkiot-szufladka-p1_pcb.jpg?​200|}}\\ {{:​projects:​szufladkiot:​szufladkiot-szufladka-p1_pcb.jpg?​200|}}\\
  
projects/szufladkiot.txt · Last modified: 2016/08/15 00:12 by vegii