Site Tools


This is an old revision of the document!


Idea

Projekt ma na celu zbadanie, czy da się zbudować sterowiec zasilany przez słońce wykorzystujący silnik cieplny w postaci modułu Peltiera. Najogólniej chodzi o to, żeby wewnątrz sterowca napełnionego helem wytworzyć “efekt cieplarniany” umieszczając w środku sterowca z przezroczystą górną powłoką czarną powierzchnię nagrzewającą gaz w środku. Różnica temperatur może zostać wykorzystana do generowania energii elektrycznej za pomocą modułów Peltiera i zasilania urządzeń na pokładzie.

Zastosowanie

  • Obserwacja (zdjęcia lotnicze)
  • Komunikacja (repeatery, WLAN, latające wiki)

Konstrukcja

Plik svg

Problemy

  1. Jaki będzie najlepszy układ czarnego i przezroczystego pokrycia zapewniający optymalną ilość energii słonecznej docierającej do wnętrza sterowca niezależnie od położenia słońca na niebie ?
  2. Jaka ilość energii (W) będzie docierać do wnętrza sterowca ?
  3. O ile wzrośnie temperatura gazu (Ti), o ile zwiększy się jego ciśnienie w wyniku podgrzewania ?
  4. Ile energii elektrycznej można będzie wygenerować z przepływu ciepła z temp. Ti do temp. To ?
  5. Jaka będzie masa ogniw Peltiera w porównaniu ze zwykłymi ogniwami PV generującymi tą samą ilość energii (np. przyklejone do poszycia sterowca)

Pierwszy model, jaki warto wykonać to mały model z czujnikiem temperatury mierzącym temperaturę gazu wewnątrz. Z tego możemy już wiele oszacować na temat przydatności systemu.

projects/thermoblimp.1306140768.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)