Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:thermoblimp [2011/05/23 08:52]
enki
projects:thermoblimp [2014/04/02 06:57] (current)
Line 21: Line 21:
   - Ile energii elektrycznej można będzie wygenerować z przepływu ciepła z temp. Ti do temp. To ?    - Ile energii elektrycznej można będzie wygenerować z przepływu ciepła z temp. Ti do temp. To ? 
   - Jaka będzie masa ogniw Peltiera w porównaniu ze zwykłymi ogniwami PV generującymi tą samą ilość energii (np. przyklejone do poszycia sterowca)   - Jaka będzie masa ogniw Peltiera w porównaniu ze zwykłymi ogniwami PV generującymi tą samą ilość energii (np. przyklejone do poszycia sterowca)
 +  - Jak szczelne poszycie jesteśmy w stanie skonstruować ? Podejrzewam,​ że ucieczka gazu będzie podstawowym problemem zmniejszającym czas trwania misji.
        
 Pierwszy model, jaki warto wykonać to mały model z czujnikiem temperatury mierzącym temperaturę gazu wewnątrz. Z tego możemy już wiele oszacować na temat przydatności systemu. Pierwszy model, jaki warto wykonać to mały model z czujnikiem temperatury mierzącym temperaturę gazu wewnątrz. Z tego możemy już wiele oszacować na temat przydatności systemu.
  
  
projects/thermoblimp.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)