Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projects:trackball [2014/04/02 06:57]
127.0.0.1 external edit
projects:trackball [2016/10/09 17:38] (current)
ar
Line 92: Line 92:
 } }
 </​code>​ </​code>​
 +
 +===== Pinout =====
 +Pinout, gdyż poprzednio nie został udokumentowany:​
 +<​code>​
 ++--------+
 +| 1 … 49 |
 +| 2 … 50 |
 ++--------+
 +
 +fotoprzerywacze:​
 +
 +pion 1:
 +czarny: 21
 +niebieski: 19
 +zółty: 22
 +
 +pion 2:
 +żółty: 35
 +czarny: 33
 +niebieski: 27
 +
 +poziom 1:
 +żółty: 31
 +czarny: 29
 +niebieski: 24
 +
 +poziom 2:
 +czarny: 23
 +żółty: 25
 +niebieski: 26
 +
 +przełączniki:​
 +wg pinów na "​ATA":​
 +all out: 10=11=12=14=16,​ 34=40=45=47=49
 +
 +sw1  in: 10=11=12=14=16,​ 34=40=45=47=49
 +sw1 (toggle): 10
 +
 +sw2  in: 10=11=14=16,​ 34=40=47=49
 +sw2 (prostokąt):​ 12, 45
 +
 +sw3  in: 10=11=12=16,​ 34=40=45=47=49
 +sw3 (kółko): 14
 +
 +sw4  in: 10=11=12=14,​ 34=40=45=47=49
 +sw4 (exc): 16
 +</​code>​
 +Inaczej mówiąc:
 +Kursor:
 +Do pinów 21, 23, 29, i 33 podpinamy masę.
 +Do pinów 19, 24, 26, i 27 podpinamy 3-5V.
 +Między parami pinów 22 i 35, i 25 i 31 dostajemy przesunięte względem siebie kwadraty.
 +
 +Przyciski:
 +Do pinu 11 podpinamy masę.
 +Piny 10, 12, 14, 16 podpinamy gdzieś na naszym arduino, w setup robimy "​pinMode(pin,​INPUT_PULLUP);",​ w loop() robimy digitalRead i jesteśmy szczęśliwi.
  
 ===== That's all, folks ===== ===== That's all, folks =====
projects/trackball.txt · Last modified: 2016/10/09 17:38 by ar