User Tools

Site Tools


projects:udzial-hackathon-cnk

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:udzial-hackathon-cnk [2012/03/15 22:35]
enki
projects:udzial-hackathon-cnk [2014/04/02 06:57] (current)
Line 1: Line 1:
 ===== Hackathon w Centrum Nauki Kopernik ===== ===== Hackathon w Centrum Nauki Kopernik =====
 +
 +Z listy od Wojciecha Karcza:
 +
 +Pod koniec kwietnia planujemy zorganizować hackathon w Centrum Nauki Kopernik, gdzie nie będziemy pisać programu, ale tworzyć nowy eksponat dla Kopernika i to w 48h. Przy projekcie chciałbym wykorzystać metodologię design thinking, którą zajmuje się od jakiegoś czasu prowadząc zajęcia na Politechnice Warszawskiej. Więcej informacji znajdziecie tutaj:
 +
 +[[www.dteampw.blogspot.com]]
 +[[www.facebook.com/designthinkingwarsaw]]
 +
 +W hackathonie będą jeszcze brać udział studenci politechniki oraz animatorzy z Centrum Nauki Kopernik. Na pewno przed samym wydarzeniem będą spotkania organizacyjne. W przypadku dużej liczby chętnych prawdopodobnie podzielimy się na mniejsze zespoły i wprowadzimy jakiś element rywalizacji np. nagroda za najlepszy prototyp eksponatu od dyrektora Kopernika. Więcej informacji pojawi się jak tylko dogadam wszystkie szczegóły z CNK, ale już teraz zapraszam członków Hackerspace'a na to wydarzenie.
 +
 +----
  
 Strona informacyjna na [[https://www.facebook.com/notes/design-thinking-warsaw/hackathon-w-centrum-nauki-kopernik/249341465155486|fb]]. Przeklejam content dla osób, które nie sprzedali jeszcze swojego życia :) Strona informacyjna na [[https://www.facebook.com/notes/design-thinking-warsaw/hackathon-w-centrum-nauki-kopernik/249341465155486|fb]]. Przeklejam content dla osób, które nie sprzedali jeszcze swojego życia :)
projects/udzial-hackathon-cnk.1331850907.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)