Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
projects:vending [2017/02/17 13:27]
informatic
projects:vending [2017/11/03 22:17]
mpts fix a typo
Line 8: Line 8:
 ====== Vending machine ====== ====== Vending machine ======
  
-Vending jest to szaro bura, a tak naprawdę jasnoniebieska maszyna która dostarcza szczęśliwcom przebywającym w HS: +Vending jest to szaro bura, a tak naprawdę jasnoniebieska maszynaktóra dostarcza szczęśliwcom przebywającym w HS: 
   * nawilżacze organizmu z wysoką dawką kofeiny, ​   * nawilżacze organizmu z wysoką dawką kofeiny, ​
   * przeżuwalne składniki węglowadanowo-tluszczowe oraz    * przeżuwalne składniki węglowadanowo-tluszczowe oraz