Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:vending [2017/02/17 13:27]
informatic
projects:vending [2019/07/08 14:26]
voltar13 [TODO]
Line 8: Line 8:
 ====== Vending machine ====== ====== Vending machine ======
  
-Vending jest to szaro bura, a tak naprawdę jasnoniebieska maszyna która dostarcza szczęśliwcom przebywającym w HS: +Vending jest to szaro bura, a tak naprawdę jasnoniebieska maszynaktóra dostarcza szczęśliwcom przebywającym w HS: 
   * nawilżacze organizmu z wysoką dawką kofeiny, ​   * nawilżacze organizmu z wysoką dawką kofeiny, ​
   * przeżuwalne składniki węglowadanowo-tluszczowe oraz    * przeżuwalne składniki węglowadanowo-tluszczowe oraz 
Line 37: Line 37:
   - <​del>​przekablowanie</​del>​   - <​del>​przekablowanie</​del>​
   - obsługa banknotów fiat (nuke: aczkolwiek niechętnie widziana)   - obsługa banknotów fiat (nuke: aczkolwiek niechętnie widziana)
 +  - obsługa lightning network
  
  
projects/vending.txt · Last modified: 2019/07/08 14:26 by voltar13