Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

projects:wearable-pc-hackaton [2014/04/02 06:57] (current)
Line 1: Line 1:
 +3 weekendy hackowania po to, aby każdy mógł złożyć sobie waercompa na miarę:
  
 +  * pierwszy weekend:
 +    * stawianie systemów operacyjnych na beardach
 +    * projektowanie wymarzonych obudów pod miejsca w których chcemy nosić komputery
 +
 +  * drugi weekend:
 +    * podłączanie do płytek modułów rozszerzeń
 +    * uruchamianie komunikacji systemów z modułami
 +
 +  * trzeci weekend:
 +    * tworzenie interfejsu webowego do obsługi urządzeń
 +    * sprawdzanie wydajności różnego rodzaju zasilania
 +
 +Hackaton może przyjąć formę twórczych warsztatów
 +
 +Wszelkie stworzone rozwiazania publikujemy na otwartej licenji (du-uh)
 +
 +Zaplecze gastronomiczne zapewniają sponsorzy (tak, są sponsorzy)
projects/wearable-pc-hackaton.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)