Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:wildgrass [2014/04/02 06:57]
127.0.0.1 external edit
— (current)
Line 1: Line 1:
-=== Ogólne === 
  
-Zamawiamy [[http://​wildgrass.pl/​|Wildgrassy]] do Hackerspace! 
- 
-Dostępne w ofercie (ceny brutto bez zniżek): 
-  * butelki (Chai Mate, Chai Cola) - **2.96** / **2.77** od 9 kartonów 
-  * puszki (Chai Cola) - **2.58** / **2.28** od 2 zgrzewek 
-Kartony po 12 butelek 
-Zgrzewki po 24 puszki 
- 
-=== Terminy === 
- 
-Najbliższe zamówienie Wildgrassów złożone zostanie, gdy zbiorą się chętni 
- 
-=== Zapisy === 
- 
-Podane ilości dotyczą kartonów/​zgrzewek 
- 
-^ Osoba       ^ Chai Mate (butelka) *12 ^ Chai Cola (butelka) *12 ^ Chai Cola (puszka) *24 ^ 
-| ar | | 2 kartony | | 
-| viroos| 1 karton | 2 kartony | | 
-| pablo| 2 kartony | | | 
- 
-=== Logistyka === 
- 
-Magazyn firmy znajduje się pod adresem: 
-Tirsped sp. z o.o. 
-ul. Spedycyjna 22 
-03-191 Warszawa 
- 
-Przed odbiorem należy umówić się z firmą Wildgrass, nie wystarczy przyjechać i podać numeru zamówienia. 
projects/wildgrass.1396421828.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 by 127.0.0.1