Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projects:zbigniew [2014/04/02 06:57]
127.0.0.1 external edit
projects:zbigniew [2019/10/17 00:46] (current)
wrx [Zbigniew]
Line 3: Line 3:
 Nowy, główny serwer wewnątrzhackerspaceowy. Początkowe na jakimś towerze [[people:​ar:​start]]a,​ teraz na jednym z [[projects:​serwajlery|serwajlerów]]. Nowy, główny serwer wewnątrzhackerspaceowy. Początkowe na jakimś towerze [[people:​ar:​start]]a,​ teraz na jednym z [[projects:​serwajlery|serwajlerów]].
  
-Głównym plane w tym momencie jest migracja usług które serwuje na inne maszyny, m.in. [[projects:​strangecase|routery]],​ [[projects:​amanojaku]],​ [[projects:bostonpckets]] etc. Nie jest potrzebny po, tym, jak w spejsie już jest Boston i sa porządne routery.+Głównym plane w tym momencie jest migracja usług które serwuje na inne maszyny, m.in. [[projects:​strangecase|routery]],​ [[projects:​amanojaku]],​ [[projects:boston-packets]] etc. Nie jest potrzebny po, tym, jak w spejsie już jest Boston i sa porządne routery.
  
 ===== SSH ===== ===== SSH =====
projects/zbigniew.txt · Last modified: 2019/10/17 00:46 by wrx