Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:zbigniew [2019/10/17 00:46]
wrx [Zbigniew]
— (current)
Line 1: Line 1:
-====== Zbigniew ====== 
- 
-Nowy, główny serwer wewnątrzhackerspaceowy. Początkowe na jakimś towerze [[people:​ar:​start]]a,​ teraz na jednym z [[projects:​serwajlery|serwajlerów]]. 
- 
-Głównym plane w tym momencie jest migracja usług które serwuje na inne maszyny, m.in. [[projects:​strangecase|routery]],​ [[projects:​amanojaku]],​ [[projects:​boston-packets]] etc. Nie jest potrzebny po, tym, jak w spejsie już jest Boston i sa porządne routery. 
- 
-===== SSH ===== 
- 
-Klucz ssh (na dni 2013-11-16):​ 
- 
-  94:​bc:​37:​39:​86:​3e:​bf:​b1:​8c:​30:​83:​cf:​8c:​e6:​19:​71 
- 
-===== Usługi ===== 
- 
-  * DHCP. Do migracji na routery. 
-  * VPN z Bostonem (Boston się przez niego routuje do 10.8.0.0/​16). Do migracji na routery. 
-  * <​del>​NAS</​del>​ przemigrowane na amanojaku, ale się jebie. 
-  * <​del>​homediry</​del>​ przemigrowane na amanojaku, ale się jebie. 
-  * LDAP. Boston? Trzebaby go wpiąć w LAN, a to wymaga gruntownego audytu bezpieczeństwa. 
-  * Checkinator. Do migracji na routery albo Bostona. 
  
projects/zbigniew.1571273197.txt.gz · Last modified: 2019/10/17 00:46 by wrx