Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:zoo [2013/02/06 11:36]
127.0.0.1 external edit
projects:zoo [2014/04/02 06:57] (current)
Line 17: Line 17:
 ==== Infrastruktura ==== ==== Infrastruktura ====
  
-Host [[http://​www.youtube.com/​watch?​v=ykwqXuMPsoc|narwhal]]:​+Host <del>[[http://​www.youtube.com/​watch?​v=ykwqXuMPsoc|narwhal]]</​del>​bogdan:
  
  * AMD Athlon x64 II X3  * AMD Athlon x64 II X3
Line 23: Line 23:
  * 6 GB Ramu  * 6 GB Ramu
  
- * ~ 700 GB raw storage: + * ~ 1T raw storage:
- +
-  * ~ 250 GB w RAID1 -> LVM +
-  * ~ 150 GB reszty -> LVM+
  
 +  * ~ 500 GB w RAID1 -> LVM
 +  ​
  * Ethernet:  * Ethernet:
  
   * 1x10MB   * 1x10MB
   * 1x1GB   * 1x1GB
-  ​* 1x1GB FC (nieużywany) +  ​
 Narwhal to czarny tower pod proliantem w szafie. Jest podłączony do 3coma, na którym pierwsze 12 portów ma VLAN 1337 przeznaczone do Zoo. W tej chwili wpięte są tam 2 porty w/w. ethernety narwhala i jeden prolianta, który routuje do reszty HS. Narwhal to czarny tower pod proliantem w szafie. Jest podłączony do 3coma, na którym pierwsze 12 portów ma VLAN 1337 przeznaczone do Zoo. W tej chwili wpięte są tam 2 porty w/w. ethernety narwhala i jeden prolianta, który routuje do reszty HS.
  
projects/zoo.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)